Logo vierklank.nl
Gerritsen: 'We hebben deze stichting goed in beeld.'    
Gerritsen: 'We hebben deze stichting goed in beeld.'    
Algemeen

Moslimstichting Al-Igaatha opereert vanuit De Bilt

Burgemeester Arjen Gerritsen gaf donderdag 21 januari een toelichting op berichten in de media over de islamitische liefdadigheidsinstelling Al-Igaatha. 'Deze stichting is statutair gevestigd in de gemeente De Bilt en legt zich toe op hulpverlening aan natuurlijke personen in Nederland door zaken voor ontspanning of een boek toe te sturen.'

door Guus Geebel

Meer in het bijzonder richt de stichting zich op moslims in een achterstandssituatie, wat zich uitstrekt tot mensen die in de gevangenis zitten 'Dat mag allemaal', aldus de burgemeester. 'Deze stichting is bij ons in december opgevallen in het netwerk dat wij hebben met politie, justitie en zorg- en inlichtingeninstellingen. Vooral door de uitingen op de Facebookpagina van deze stichting, die radicaal van karakter waren.' Gerritsen benadrukt dat dit niet verboden is.  'Je mag radicaal zijn in dit land, maar de uitingen vielen zodanig op, dat we ons daar zorgen over maken.'

Dialoog
'We werden benaderd door de redactie van de NRC, die vanuit een eigen onderzoek een beeld over deze stichting had gevormd. Dat beeld kunnen wij niet helemaal volgen. Wij hebben een goed informatiebeeld van deze stichting. We spreken ook met het bestuur en met mensen die erbij betrokken zijn. Dat gebeurt in het kader van de aanpak van radicalisering. Dat doen we met samen met de partners en de gemeente heeft daar een belangrijke rol bij. Het eerste wat je doet is de dialoog zoeken en gesprekken aangaan. Waarom zeg je de dingen die je zegt en de uitingen die je hebt. Dat gesprek hebben we en tegelijkertijd winnen we meer informatie over deze stichting en het netwerk eromheen in. Onze radicaliseringsaanpak werkt zoals die moet werken.'

Goed in beeld
De naam van stichting Al-Igaatha is Arabisch en betekent redding. De stichting is landelijk actief. Gerritsen begrijpt de opwinding die dit nieuws bij sommige mensen veroorzaakt. 'Maar er is op zich niets mis met deze stichting, anders dan dat ze opvallen door radicale uitingen. Die zijn van dien aard dat we goed navragen wat er aan de hand is. Het is ons bekend met wie deze stichting contact heeft. Al-Igaatha opereert binnen de kaders van de wet en we hebben deze stichting goed in beeld. We hebben in het kader van radicalisering gedaan wat we moeten doen, namelijk overleggen, contact aangaan, een dialoog zoeken en netwerken blootleggen waarin de stichting of personen eromheen zich bevinden. Dat is vaak de beste garantie om, als er al sprake is van radicalisering, die te verstoren of er in ieder geval voor kunnen zorgen dat mensen die nog niet radicaliseren dat ook niet gaan doen.'

Meer berichten