Logo vierklank.nl
Burgemeester Arjen Gerritsen en basisteamchef Martin Valenkamp.
Burgemeester Arjen Gerritsen en basisteamchef Martin Valenkamp.
Algemeen

Preventie goed wapen tegen criminaliteit

Op donderdag 21 januari gaven burgemeester Arjen Gerritsen en Martin Valenkamp, basisteamchef BES van de Nationale Politie, een toelichting op het Veiligheidsbeeld 2015 van de gemeente De Bilt. Uit de cijfers blijkt dat het totaal aantal misdrijven in de gemeente De Bilt nagenoeg gelijk is gebleven aan 2014.

door Guus Geebel

'Bij de cijfers is de nadruk gelegd op een aantal vormen van criminaliteit die er toe doen in onze gemeente en die we de afgelopen periode prioriteit gegeven hebben', aldus burgemeester Gerritsen. Hij constateert dat de gestage daling van criminaliteit in onze gemeente door de jaren heen nu is te zien in de hele regio. 'We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in acties tegen woninginbraken en hebben samen met de politie allerlei projecten opgezet. Daarbij zijn ook burgers actief. We hebben hondeneigenaren toegerust om waakzaam te zijn in hun eigen buurt.' Hij noemt ook de zogenaamde voetjesactie, waarbij 's zomers als mensen hun ramen en deuren open hebben staan boa's en wijkagenten door het dorp lopen om een voetafdruk naar binnen te werpen met daarop de tekst: dit had de voetafdruk van een inbreker kunnen zijn. 'Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit voordeel heeft opgeleverd.'

Autokraken
Een tegenvaller noemt Gerritsen de forse toename van het aantal autokraken. 'Nog regelmatig wordt mij gemeld dat er een laptop of een navigatieapparaat uit een auto gestolen is. We gaan preventieve acties houden om mensen erop te attenderen dat je dat soort zaken niet in je auto moet achterlaten.' Huiselijk geweld nam de afgelopen jaren toe, wat te maken had met het uit de taboesfeer halen daarvan. Burgemeesters hebben sinds enkele jaren de bevoegdheid een huisverbod op te leggen. Na een stijging van enkele jaren is het afgelopen jaar een daling te zien.

Pogingen
Martin Valenkamp ziet een toename van het aantal inbraakpogingen. 'Dat betekent dat er meer beveiliging is en mensen alerter zijn. Je ziet dat in deze gemeente het aantal woninginbraken gelijk blijft, terwijl dat in omliggende gemeenten daalt. Maar als je terugkijkt zie je dat in tegenstelling tot andere gemeenten die daling in De Bilt al in 2012 werd ingezet. Vooral hoekwoningen en vrijstaande huizen zijn geliefd bij inbrekers. Bij autokraken zijn de daders lokale mensen die het gebied kennen en zogenaamde invliegers. Dat zijn mensen die van buiten de gemeente komen om gericht dingen uit of van auto's te stelen. Vaak gebeurt dat bij bepaalde merken. Waar ze vandaan komen weet ik niet, maar het beeld is dat ze met een bepaalde zoekopdracht hier naartoe komen.'

Verdringingseffect
Dat de dalende trend bij inbraken in De Bilt vroeg is ingezet heeft volgens Gerritsen ook te maken met preventie.' Hij vertelt over de 'alles aan de kant acties' waarbij alle auto's die de gemeente binnenkwamen door de politie werden gecontroleerd op inbrekerswerktuigen. 'Inbrekers zeggen dan al gauw dat je daar niet moet zijn, omdat er 's nachts teveel controle is. Dat leidt dus tot verdringing. Nu zie je de daling in de hele regio omdat die zich ook toelegt op preventie van woninginbraak.' Gerritsen: 'Een inbraak is een enorme inbreuk op iemands veiligheidsgevoel. De cijfers geven aan dat je in Bilthoven veilig bent, maar de impact van inbraak is heel groot.'

Accenten
Martin Valenkamp zegt dat bij de politie het accent dit jaar ligt op autokraken en woninginbraken. Vooral in de preventieve sfeer. 'Langs de snelwegen kunnen we met een apparaat kentekens invoeren en als er bekende figuren binnen komen kunnen we maatregelen nemen. Op plaatsen waar vaak wordt ingebroken plaatsen we tekstkarren die Rijkswaterstaat gebruikt waar we een tekst met een waarschuwing op zetten. De afgelopen twee weken hebben we daarmee tussen Baarn en Hilversum gestaan met de tekst: Let op auto-inbrekers actief. Fietsendiefstal is ook een prioriteit. Daarbij concentreren we ons op de hotspots zoals stations en winkelcentra. We wonen in een veilige gemeente maar blijven alert.'

Niet ontevreden
Overlast jongeren is goed in beeld en is tamelijk stabiel. 'We zien geen zorgelijke ontwikkelingen. In De Bilt zijn geen criminele jongerengroepen. 'Het zegt iets over de kwaliteit van onze jongeren. Het zijn gewoon jongeren zoals jongeren moeten zijn', zegt de burgemeester. 'De cijfers bevestigen het beeld dat we in de gemeente De Bilt op het gebied van veiligheid al een aantal jaren hebben. Dat neemt niet weg dat het een enorme deuk in je veiligheidsgevoel slaat als zich een ernstig feit in je omgeving voordoet.'

Meer berichten