Herman Doornenbal en Arie van Amerongen vertellen in St. Maerten over hun oorlogstijd.
Herman Doornenbal en Arie van Amerongen vertellen in St. Maerten over hun oorlogstijd.

Oorlogservaringen van twee Maartensdijkers

Algemeen Historie

Arie en Herman thans 79 jaar oud, woonden tijdens de bezetting thuis bij hun ouders in Maartensdijk: Arie in de boerderij De Avond achter in het dorp Maartensdijk aan de Oude Gezichtslaan 295 op de grens met Bilthoven en Herman in de boerderij De IJzeren Mortier, aan de Dorpsweg 119 in Maartensdijk. In het jongste nummer van 'St. Maerten doen zij hun verhaal.

door Koos Kolenbrander

Het gezin Van Amerongen bestond in 1940 uit vader en moeder met vijf kinderen. Het gezin Doornenbal bestond bij het uitbreken van de oorlog uit vader en moeder ook met vijf kinderen en een inwonende knecht Rein de Kogel. Dat was een jongere broer van mevrouw Doornenbal. In beide families zijn tijdens de bezetting nog meer kinderen geboren. Beide vaders – Barend van Amerongen en Otto Doornenbal – zijn na hun lagereschooltijd altijd bevriend met elkaar gebleven. In het laatst uitgekomen (december-)nummer van St. Maerten, het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk, vertelt Herman grotendeels het verhaal.

Boeiend
Arie van Amerongen bevestigt in grote lijnen het verhaal. Alhoewel Arie en Herman tijdens het uitbreken in 1940 van de Tweede Wereldoorlog nog maar vier jaar oud waren, hebben beide heren veel herinneringen aan de bezetting in Maartensdijk en deze boeiend verwoord. Hun vroege jeugdjaren was duidelijk een gevoelige leeftijd voor beiden waarin je meestal veel opslaat. Ze zijn thans 79 jaar oud en wanneer ze elkaar weer eens spreken over de bezetting, is het net alsof of de oorlog gisteren heeft plaatsgevonden, terwijl het inmiddels 70 jaar geleden is dat wij bevrijd zijn.

Doorreis
Ook weten zij over hun tijd na de bevrijding veel te vertellen. Beiden bezochten de lagere School met den Bijbel aan de Molenweg en zijn daarna tijdens hun arbeidzaam leven in de agrarische sector werkzaam geweest. Hoewel de Duitse bezetting in 1945 is beëindigd, kwamen drie jaar later op een zondag nog 8 voormalige Duitse soldaten, waarvan er één in Maartensdijk had gebivakkeerd, op doorreis naar het strand, even in het dorp kijken. Zowel Arie als Herman hebben gelukkig geen traumatische herinneringen aan de oorlog overgehouden en is het boeiend om hun verhaal te lezen.

Losse nummers
Leden van de Historische Vereniging ontvangen het boekje thuis en belangstellenden kunnen een los nummer voor 7 euro kopen bij kapper Hans Stevens aan het Maertensplein in Maartensdijk, de winkel Van der Neut in. Groenekan, boekhandel Bouwman aan de Hessenweg in De Bilt en de Bilthovense boekhandel aan de Julianalaan in Bilthoven.