Logo vierklank.nl
De onderscheiden vrijwilligers naast burgemeester Arjen Gerritsen.
De onderscheiden vrijwilligers naast burgemeester Arjen Gerritsen.
Algemeen

Medailles voor vrijwilligers Rode Kruis De Bilt tijdens Nieuwjaarsreceptie

door Walter Eijnhoven

Het Rode Kruis verleent niet alleen noodhulp op internationaal niveau, maar is ook lokaal actief, binnen de gemeente De Bilt. Meer dan 100 vrijwilligers staan hier klaar om op diverse terreinen hulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Sommige vrijwilligers doen dit al tien jaar of langer, bij nacht en ontij. Daarom reikte Arjen Gerritsen, onze burgervader, hen zaterdag 9 januari, een medaille uit.

Het was een drukte van jewelste tijdens de Nieuwjaarsreceptie bij Toutenburg in Maartensdijk. Vanuit de hele gemeente kwamen vele vrijwilligers elkaar de beste wensen overbrengen. Om 15.00 uur werd iedereen verwelkomd door de nieuwe voorzitter van de afdeling, Martin Neele. Al snel werd de microfoon doorgegeven aan zijn voorganger Douwe Tijsma voor een terugblik op 2015. Tijsma steekt direct van wal: 'Wij hebben weer een druk jaar achter de rug voor onze afdeling. Het werk achter de schermen wordt door het grote publiek niet gezien, maar voordat wij met een activiteit kunnen beginnen, moet vooraf veel worden geregeld. Dat kan ik u verzekeren. Onze vrijwilligers zijn druk geweest op velerlei terreinen: het op tijd laten uitkomen van de nieuwsbrief, de gratis kerstinkopen, hulpverlening bij evenementen, zoals bij de Vierdaagse van Nijmegen, reanimatie en EHBO-opleidingen, bijzondere vakanties en telefooncirkels'. Tijsma bedankte alle vrijwilligers dan ook voor het vele goede werk dat zij afgelopen jaar hebben verricht.

Vrijwilligers
Natuurlijk vierden diverse vrijwilligers ook weer hun jubleum, van 10 jaar tot zelfs 40 jaar. Het woord werd dan ook gegeven aan Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt. Gerritsen: 'De vrijwilligers die ik dit jaar wil huldigen, doen dit samen opgeteld al 140 jaar. Tienduizenden uren hebben zij hierin gestoken. Dat is wel een medaiile of gesp waard'. Eén voor één werden zij naar voren gehaald en in de bloemetjes gezet, compleet met medaille voor 10 jaar trouwe dienst of een 'gesp' voor 20 jaar of meer trouw vrijwilligersschap.

Onderscheidingen
Caatje Baud (40 jaar vrijwilliger) was in de eerste jaren bij het Rode Kruis van De Bilt vrijwilliger bij de colonne. Ze is toen overgestapt op het vrijwilliger-schap bij de welfare. Daar werden elke maand vergaderingen gehouden van de werkgroep van vrijwilligers, die de aanvragen voor sociale hulp vanuit de gemeenschap verdeelden. Elke maand was er een open inloop bij het Rode Kruis, men ging naar de tehuizen om activiteiten te organiseren voor de bewoners, op huisbezoek of zorgde ervoor dat de mensen voorzien werden van handwerkmateriaal. Ook hield ze de vrijwilligersadministratie bij van het Rode Kruis. Toen haar gezondheid achteruitging, besloot ze te stoppen met de sociale hulp en met de administratie, en zich te beperken tot de telefooncirkel. Dat doet ze nu nog steeds, ook sinds ze een jaar geleden verhuisd is naar een aanleunwoning bij de Bremhorst.

Johan van Mansum (30 jaar vrijwilliger) is 'De chauffeur' van de afdeling de Bilt. Niet verwonderlijk als je al zo lang bij de GVU, Gemeentelijk Vervoer bedrijf Utrecht, nu de Qbuss, werkt als monteur, en nu met veel plezier als chauffeur op een lijnbus rijdt. De bussen zijn Johan zijn werk en zijn hobby, zo ook de afdeling bus van het Rode Kruis. Dertig jaar geleden is hij begonnen bij het Rode Kruis afdeling Zeist. Daarna overgestapt naar de afdeling De Bilt. Tegenwoordig is de bus geen ambulance meer, maar alleen nog in gebruik voor sociaal vervoer en als hulppost bij evenementen. Johan is altijd chauffeur geweest van de PAM. Hij is ook een periode de coördinator van het vervoer van de afdeling geweest. Hij zorgde voor de roostering van chauffeurs, voor het in orde houden van de bus en voor het verantwoorden van de kilometers.

Henny van Engelen (20 jaar vrijwilliger) is sinds 1995 vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ze is in Maartensdijk begonnen als vrijwilliger bij de koffieochtenden. Na enkele jaren heeft zij de coördinatie van de sociale hulpactiviteiten (Welfare) van het Rode Kruis overgenomen, eerst alleen in Maartensdijk, later ook in De Bilt. Sindsdien is ze ook toegetreden tot het bestuur van de afdeling De Bilt. Zij zorgt ervoor dat op de plaatselijke markten en evenementen een kraam van het Rode Kruis staat, waar zelfgemaakte cadeautjes verkocht worden. Soms moet kort tevoren de verkoopvoorraad aangevuld worden: dan gaat ze in hoog tempo breien, knutselen en inpakken voor het goede doel en ligt haar huiskamer vol met fraai ingepakte hebbedingetjes. Ze doet inspiratie op voor haar handwerken op de wekelijkse vrijdagmiddagen met de handwerkclub in het Rode Kruis gebouw. Ze kan goed organiseren en weet anderen enthousiast te maken.

Cor Lam (20 jaar vrijwilliger) is van jongs af aan opgegroeid met het vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Twee grootvaders bij het Rode Kruis, ooms bij het Rode Kruis, een moeder bij het Rode Kruis, twee zussen bij het Rode Kruis, een neef en nichten bij het Rode Kruis. Het was dus onvermijdelijk dat Cor ook mee zou gaan naar het Rode Kruis. Hij werd EHBO vrijwilliger, die hulp biedt bij evenementen in de gemeente. Cor kan binnen de EHBO met iedereen prima samenwerken. 20 jaar geleden is hij begonnen bij de jeugdgroep met het behalen van zijn jeugd EHBO diploma's. Naast de EHBO is hij ook vrijwilliger bevolkingszorg, en houdt hij samen met 2 anderen het magazijn en de voorraden van de noodhulp in orde. Vanaf zijn 18e haalt Cor in Groenekan elke maand oud papier op. Een stevige wandeling achter de vuilniswagen. Want ophalen van het oud papier is een belangrijke inkomstenbron voor het Biltse Rode Kruis.

Diny de Bye (10 jaar vrijwilliger) is vrijwilliger bij de welfare. Ze nam deel aan de werkgroep in De Bilt die de aanvragen voor sociale hulp vanuit de gemeenschap verdeelde. Een van de taken die ze met verve vervult is het 'schooien' bij de winkeliers van de Hessenweg. Ze haalt daar tientallen cadeaus op die bij het Rad van Avontuur of bij de bingo als prijs kunnen worden weggegeven. Ze laat zich niet gemakkelijk wegsturen, en komt rustig driemaal terug als ze ontvangen wordt met de mededeling 'geen tijd'. Diny is ook een actieve vrijwilliger in de vakantieweek die het Biltse Rode Kruis elk jaar organiseert voor mensen die zorg nodig hebben en daardoor niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Diny is ook bijna elk jaar de collectant die het meeste van iedereen weet op te halen met de collectebus. Ze loopt in de collecteweek alle avonden in haar wijk met de collectebus langs de deuren, en zorgt ervoor dat er een mooi bedrag binnenkomt voor het werk van het Rode Kruis.

Bertwin van Voorst (10 jaar vrijwilliger) is begonnen in het seizoen 2003-2004 met de opleiding Jeugd EHBO A, vervolgens de Jeugd EHBO B gedaan en in september 2005 bij de jongerengroep gekomen. Inmiddels dus al 10 jaar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. Al vele jaren collecteert hij. In zijn eigen wijk, of met de jongerengroep in Groenekan. Bij de opleiding voor de Jeugd EHBO is hij een gewild slachtoffer. Juist doordat Bertwin zich als slachtoffer wil voordoen leren kinderen in Maartensdijk de EHBO toe te passen. En inmiddels hebben al heel veel kinderen een Jeugd EHBO diploma. Bij de jongerengroep draait Bertwin mee met alle lessen. Maar waar Bertwin zich elk jaar voor inzet is de actie voor Serious Request. Aan hem dan ook al een paar keer de eer om de cheque in het Glazen Huis door de brievenbus te laten glijden.

Esther Jacobsen (10 jaar vrijwilliger) is bij het Rode Kruis begonnen met het behalen van de Jeugd EHBO B cursus in het seizoen 2004-2005. En ook zij is doorgegaan naar de Jongerengroep. Inmiddels is ze nog steeds betrokken bij het jongerenwerk en geeft ze mede leiding aan de jeugdgroep. Esther geeft regelmatig les bij de Jeugd EHBO opleiding, iets wat haar met haar opleiding tot creatief therapeute goed afgaat. Gelukkig is Esther ook technisch aangelegd, waardoor het gebruik van beamer, computer en andere technische apparaten altijd goed komt. Ook bij speciale acties is Esther van de partij: bij de mobieltjescursus geeft ze op een heldere en rustige wijze tekst een uitleg. En bij de jaarlijks terugkerende schoenendozenactie is Esther de meest ervaren Schoenendozen-versierster. Het lijkt niet bijzonder, maar om in een avond zo'n 40 schoenendozen te versieren en te vullen, heb je mensen als Esther nodig: zij straalt rust uit en overtuiging dat het wel goed komt, en motiveert en stimuleert daarmee een ieder. Esther is, als het werk het toelaat, bij de Serious Request actie betrokken en volgt nu de opleiding voor Evenementenhulpverlening.

Meer berichten