Logo vierklank.nl
Elma Roelvink noemt haar werk heel interessant en afwisselend.
Elma Roelvink noemt haar werk heel interessant en afwisselend.
Algemeen

BENG! zoekt energieambassadeurs

'Veel energieambassadeurs zijn in hun eigen woning flink aan de slag gegaan met energiebesparing. Zij vinden het leuk ook andere mensen aan te steken met het bespaarvirus', vertelt Elma Roelvink. Zij is sinds een half jaar als programmamanager werkzaam bij BENG!.

door Guus Geebel

'BENG! is een project van en door bewoners, organisaties en bedrijven, om elkaar te helpen bij het stimuleren van energiebesparing en energieopwekking. We werken daarbij met energieambassadeurs.' Elma heeft bij BENG! heel veel met energieambassadeurs te maken. 'We hebben verschillende werkgroepen, want naast energieambassadeurs hebben we ook vrijwilligers die in de PR-werkgroep zitten. Die zijn meer bezig met het uitschrijven van teksten. In mijn functie doe ik mee aan verschillende onderdelen. Zo help ik het bestuur bij het uitwerken en maken van plannen van aanpak van hun projecten. Bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers die het naast hun werk doen. Ze hebben meestal wel tijd om plannen op te zetten, maar niet om het allemaal uit te werken. Daar help ik dus bij en voer plannen ook deels zelf uit.'

Opleiding
Elma Roelvink volgde haar opleiding aan de Design Academy  in Eindhoven, waar ze koos voor de projectkant. 'Als afstudeerwerkstuk heb ik een project voor en door bewoners opgezet. Na de studie ben ik bij de Fietsersbond gaan werken als projectmedewerker. De interesse voor het opzetten van duurzame projecten heb ik altijd gehad. Ik heb ook een voedselcoöperatie en een repair café opgezet.' Elma woont in Utrecht en heeft op De Werkplaats in Bilthoven op school gezeten.    

Energy Battle
'Er is een aantal projecten waar we met energieambassadeurs werken. Energy Battle is daar een van. Daarbij gaan dertig deelnemers zes weken lang in teams aan de slag om in hun eigen woning energie te besparen. Het verbruik wordt vergeleken met dat van vorig jaar. Op dit moment zijn twee groepen van vijf deelnemers bezig. Binnenkort starten twee volgende groepen en twee maanden later weer twee. In totaal zijn er zes groepen van vijf deelnemers.' Gestreefd wordt in alle zes Biltse kernen vertegenwoordigers te hebben. De deelnemers krijgen een energiemeter (een watcher) thuis die een energieambassadeur komt installeren. Met een online inlogsysteem kunnen deelnemers dan gedurende zes weken dag en nacht hun energieverbruik volgen. 'We hebben nog mensen nodig die nieuwe deelnemers kunnen helpen.' Geïnteresseerden om energieambassadeur te worden, of als vrijwilliger ermee aan de slag te gaan, kunnen zich aanmelden op www.beng2030.nl

Projecten
De tijdsbesteding voor een ambassadeur wordt voor iedereen in overleg individueel bepaald. De een heeft meer tijd dan een ander. Energieambassadeurs zijn ook actief geweest in het project Brandenburg-West. 'We vonden daar een wijk van honderd woningen van een zelfde type. Van één woning hebben we daar door besparingsadviseurs een scan laten maken. Met het rapport dat daaruit kwam als leidraad zijn we in de wijkbijeenkomsten gaan organiseren. Meer dan twintig procent van alle bewoners is daar geweest. We gaan binnenkort een warmtescan aanschaffen. Dat is een camera waarmee je foto's kunt maken je waarop te zien is waar de warmte uit een huis komt. Dus of de gevel goed geïsoleerd is. Mensen die in dat werk geïnteresseerd zijn zoeken we ook.'

Buurt
'We zoeken mensen die heel geïnteresseerd zijn in energiebesparing en dat aan anderen willen doorgeven. Sommigen zijn echt energie-expert maar dat hoeft niet. Ook mensen die goed zijn in een praatje maken en mensen weten te enthousiasmeren vinden we heel belangrijk. Soms koppelen we die twee in een project. BENG! bestaat nog maar een paar jaar, maar we hebben al grote projecten gerealiseerd. Een daarvan was 'De Bilt bespaart energie', waarbij 7000 woningen een brief in de bus kregen met een kortingsaanbieding voor een energiescan. Daarvan hebben vijfhonderd mensen dat ook laten doen en advies gekregen. In totaal hebben 200 mensen ter waarde van een miljoen euro aan energiebesparende maatregelen genomen in hun woning. We zijn nu met een bedrijvenproject bezig. Ik merk dat energieambassadeurs het leuk vinden om zowel met besparing als met de buurt bezig te zijn. Mensen zijn om heel verschillende redenen met energiebesparing bezig. De een om geld te besparen, de ander om het comfort in huis te verbeteren door beter te isoleren en weer anderen doen het meer voor het milieu.' 

Meer berichten