Jongeren aan het werk

Algemeen Algemeen

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid gaat aan de slag met vijftien initiatieven om ruim 700 jongeren aan een baan, leerwerkplek of stage te helpen. Het doel is om jeugdwerkloosheid in de regio Midden-Utrecht te verminderen. Na een pitch kwamen deze projecten als beste uit de bus.

'De initiatieven laten zien hoeveel verschillende groepen werkloze jongeren er zijn in onze regio. Allemaal jongeren die met hun unieke talent iets willen doen, werken of leren. Het liefst zie ik hen aan het werk, op een passende (vervolg)opleiding of een goed stageadres. Want elke jongere wil ten slotte heel graag iets betekenen in de samenleving. Dat weet ik zeker', aldus wethouder Victor Everhardt van Utrecht. De initiatieven werken voor uiteenlopende groepen werkloze jongeren, zoals jongeren met een arbeidsbeperking, hoge opleiding, met of zonder startkwalificatie, met een niet-westerse achtergrond of multi problematiek. Ook is er een initiatief dat niet zichtbare jongeren zonder werk opzoekt. Meer informatie over de 15 initiatieven staat op www.utrecht.nl/jeugdwerkloosheid.