Logo vierklank.nl
Erik Verhulp heeft de Chapeau-penning ontvangen. [foto Henk van de Bunt]
Erik Verhulp heeft de Chapeau-penning ontvangen. [foto Henk van de Bunt]
Hollandsche Rading

Uitreiking Chapeau-penning

Wethouder Jolanda van Hulst - Mazirel reikte in De Jonghe Graef van Buuren in Hilversum op zaterdag 19 december een Chapeau-penning uit aan Erik Verhulp uit Hollandsche Rading.

Erik Verhulp richtte in 2009 een werkgroep op om voor het belang van de bewoners op te komen bij de aanstaande verbreding A27. Hij was niet tegen verbreding, maar stond wel voor goede maatregelen voor de bewoners. In samenwerking met vertegenwoordigerskern Maartensdijk, Groenekan is er een bezwarenprocedure opgestart. De heer Verhulp heeft diverse communicatie-uitingen verricht, zowel naar de landelijke, provinciale als gemeentelijke politiek.

Community
Vanaf 2012 is De Community de opvolger van de toenmalige dorpsraad Hollandsche Rading, die meer actiegericht werkzaam wil zijn om de leefomgeving van Hollandsche Rading te behouden en zo nodig verder te verbeteren door bewoners en ondernemers te betrekken. Hiertoe is op zijn verzoek en in samenspraak met een groep enthousiaste betrokkenen door één van de bewoners de website www.hollandscherading.com gebouwd en gehost. Op de website is zichtbaar waar diverse inwoners van Hollandsche Rading zich voor inzetten en welke onderwerpen van belang zijn voor het dorp. Circa 400 huishoudens zijn aangesloten op de 14-daagse digitale nieuwsbrief.

Bijeenkomsten
Daarnaast zijn er ongeveer 20 bijeenkomsten in het dorp georganiseerd met diverse thema's, waaronder een aantal politieke cafés. De heer Verhulp was bij die bijeenkomsten een enthousiast, prikkelend en strak voorzitter. Diverse acties zijn via het werkbestuur van de community tot stand gebracht. Een aantal activiteiten dat gerealiseerd is:
- plattegrond Hollandsche Rading bij spoorwegovergang, sponsoren vanuit het dorp ten behoeve van onkosten, welkomstpakket voor nieuwe bewoners, fietsen voor medewerkers gemeente, politie en Boa's, gestald bij station gesponsord door inwoner en sleutelbeheer Perron Peet, fietskluizen gesponsord door de NS, initiatief genomen om bewoners te benaderen i.v.m. organisatie Repair Café, elke woensdagochtend in dorpshuis), m.b.t. ICT onderwijs Bosbergschool heeft hij bijgedragen aan onderbouwing Samsung, Innovatieprijs ter waarde van 10.000 euro. De heer Verhulp is de grondlegger van de Community die zich nu verder door ontwikkelt in Samen voor Hollandsche Rading. In 2014 werd de beweging Community een vereniging met een dagelijks bestuur. De heer Verhulp gaf toen aan daar zelf geen zitting in te nemen in verband met zijn gezondheid. Hij is en blijft de grondlegger en was tot op heden de 'Echte Voorzitter'.

Meer berichten