Logo vierklank.nl
Algemeen

Contactgroepen voor mantelzorgers

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks op woensdag en donderdag ontmoetingen voor mantelzorgers uit de gemeente. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Gezondheidscentrum De Bilt, Henrica van Erpweg 2.

Bent u mantelzorger en wilt u andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen? Twee keer per jaar kunt u instappen. In januari start weer een groep, aanmelden kan tot 25 januari. Door met andere mantelzorgers in gesprek te gaan kan men ondersteuning, herkenning en erkenning ervaren.

Twee groepen
Er zijn twee verschillende contactgroepen: de ene groep is voor mensen die zorgen voor iemand met dementie of niet-aangeboren-hersenletsel.. De tweede groep is bedoeld voor mensen die zorgen voor een langdurig zieke of voor iemand met een handicap. Beide groepen worden begeleid door een mantelzorgconsulent.

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, ondersteuning en (tijdelijk) overnemen van regeltaken. Meer informatie via contact met één van de consulenten via mantelzorg@mensdebilt.nl of tel. 030-7271556.

Meer berichten