Logo vierklank.nl
Migchel Dirksen stelt het welzijn van de Rabobankklanten voorop.
Migchel Dirksen stelt het welzijn van de Rabobankklanten voorop.

Rabobank wordt betere bank

Begin december lazen we een aantal verontrustende koppen in de landelijke media over de reorganisatie van de Rabobank. Voldoende aanleiding om vlak voor het nieuwe jaar in De Vierklank duidelijkheid te scheppen over de stand van zaken binnen de lokale Rabobank Utrechtse Heuvelrug.

door Veroniek Clerx

Rabobank vormt vanaf 1 januari 2016 één coöperatieve Rabobank, met één bankvergunning en één jaarrekening. De ledenraden van alle 106 lokale Rabobanken stemden op 2 december jl. al in met de nieuwe structuur. Met de combinatie van wijziging in de besturing en de nieuwe strategische koers zet Rabobank in op drie belangrijke prioriteiten voor de komende jaren: excellente klantbediening, een flexibele en nog sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten.

Migchel Dirksen, directievoorzitter van Rabobank Utrechtse Heuvelrug: 'Om een nog betere bank te zijn moeten we als Rabobank de dienstverlening verder verbeteren, de kosten verlagen en de coöperatie moderniseren. We blijven een decentrale organisatie van lokale Rabobanken, met een eigen directie die volledig gefocust is op het eigen werkgebied en de dienstverlening aan de klanten. De banken werken samen in één coöperatie, vanuit één bankvergunning en één bankbalans. Daarmee wordt het mogelijk om sneller, strakker, goedkoper en beter te presteren voor onze klanten'.

Excellente klantbediening
Excellente klantbediening, daar gaat Rabobank Utrechtse Heuvelrug voor. En dat zit al in kleine dingen. Zo staat Migchel mij op te wachten bij de deur. 'Je weet zelf hoe vervelend het kan zijn', legt Dirksen uit, 'dat je als klant moet wachten tot iemand je komt helpen en tijd voor je maakt. Daarom staan onze adviseurs hun klanten op te wachten bij de entree, dat vinden we vanzelfsprekend'. Een ander voorbeeld van excellente klantbediening is dat hypotheekklanten van Rabobank Utrechtse Heuvelrug vanaf medio 2016 gebruik kunnen maken van 'rentemiddeling'. Hierbij kunnen huiseigenaren die een hypotheek afsloten voor de periode van de lage rentestand, deze vaste last al voor het verstrijken van de rentevast-termijn verlagen.

Personeelsreductie
In de landelijke media werd vooral gesproken over de personeelsreductie. Wat dit betekent voor de medewerkers van Rabobank Utrechtse Heuvelrug licht Migchel toe: ' Door veranderend klantgedrag en toegenomen digitalisering zijn er minder mensen nodig in de 'backoffice' en veel administratieve zaken worden voortaan centraal geregeld. De lokale bank kan zich zo meer op de commercie richten. Dat heeft ook gevolgen voor onze collega's op de lokale bank. Een pijnlijke, maar noodzakelijke ingreep om Rabobank op lange termijn gezond te houden.

Duurzaamheid
'Ons doel is de leef- en werkomgeving van onze klanten beter te maken. Daarom zet Rabobank met haar activiteiten ook in op duurzaamheid bij ondernemers. Lokaal ontplooien wij diverse initiatieven om duurzaam ondernemen te faciliteren. Zo ondersteunen wij een samenwerking met de gemeente De Bilt, de Biltse Ondernemers Federatie en Energiecoöperatie BENG!, een programma om bedrijven in deze gemeente een voordeel te laten halen uit energie-investeringen. Daarnaast organiseren we jaarlijks een duurzaamheidsmarkt op ons kantoor, waarbij we lokale ondernemers uit de duurzaamheidsbranche in contact brengen met particuliere woningbezitters die duurzaam willen wonen. Ondernemers zijn de drijvende kracht in onze lokale economie. Rabobank Utrechtse Heuvelrug wil graag lokaal ondernemerschap stimuleren en de ondernemers met elkaar in contact brengen'.

Meer berichten