Het PvdA wijkteam op bezoek in de Leijen.
Het PvdA wijkteam op bezoek in de Leijen.

De Leijen doorstaat verkeersongemak

Algemeen Politiek

PvdA wijkteam bezoekt wijk onder druk

Hoewel de bewoners van wijk De Leijen in Bilthoven het idee hebben dat de kanaaltunnel naar Engeland sneller is gegraven dan hun eigen tunnel en menig wijkbewoner geregeld in de file staat, is overal aan de deur te horen dat men nog steeds blij is dat de tunnel er komt.

Het wijkteam van de PvdA, dat de straten rond de PLUS aan de Donsvlinder bezocht, hoort weinig wanklanken over de ondertunneling. Wel wordt een eigen plek voor jongeren node gemist en heeft men veel last van zwerfafval.

'We proberen niet meer 's morgens tussen acht en half negen de wijk te verlaten, of 's middags tussen vijf en zes de wijk weer binnen te rijden', tekende het wijkteam van de PvdA op uit de mond van bewoners. 'Probeer je dat wel, dan weet je dat je in de file staat.' De meeste bewoners constateerden dat de drukte langzaam afneemt omdat mensen zich aanpassen en omdat het verkeerscirculatieplan (VCP) aardig lijkt te werken. Wat het wijkteam ook veel hoorde is dat men blij is dat dit VCP is aangepast na de enorme verkeerschaos tijdens de testperiode in juni van dit jaar. Her en der kunnen nog in de ogen van de bewoners nog steeds wel wat zaken worden verbeterd, zoals de onduidelijke 30 km zone aan de Massijslaan/Jan van Eijcklaan. Vanaf nu is het een kwestie van anderhalf jaar lang dapper doorbijten.

Hangjongeren
Voorzieningen voor jongeren worden erg gemist in Bilthoven, de afgelopen jaren sloten ontmoetingsplekken zoals Rataplan en de Dobbelaar hun deuren, zo ook in De Leijen. Omdat de dichtstbijzijnde ontmoetingsplek (W4) ver weg is begrijpt men dat er regelmatig hangjongeren door de wijk trekken, maar men baalt van de daarmee samengaande geluidsoverlast en rotzooi. De overlast is de afgelopen tijd toegenomen. Het lijkt tijd voor een nieuwe jeugdsoos in Bilthoven. Bewoners geven echter aan geen idee te hebben hoe dit geregeld zou moeten worden. Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA De Bilt daarover: 'Wij willen graag in contact komen met mensen met goede ideeën voor een plek voor de jeugd in Bilthoven. Mijn mailbox (k.hagedoorn@debilt.nl) staat hiervoor open.'

Zwerfvuil
Naast zwerfvuil van de hangjongeren, heeft de wijk ook last van het eigen vuil. De containers bij de flats zijn voortdurend overvol. De inwoners van De Leijen zien met lede ogen aan dat dinsdag de enige dag in de week is dat er geen vuilniszakken naast de ondergrondse containers liggen, omdat die dan namelijk geleegd worden. PMD- en voorheen de plastic-inzameling, komt hier niet echt van de grond. De meeste flatbewoners weten niets af van PMD en wisten daarvoor ook al niet waar ze met hun plastic naartoe moesten. Hier ligt een schone taak voor de gemeente samen met bewonersverenigingen om betere informatie voor flatbewoners te regelen en er voor te zorgen dat ook deze inwoners meedoen aan het burgerparticipatie-project op het gebied van de afvalinzameling.

Ombudsteam
Jeannette Katgert, coördinator van het PvdA Ombudsteam De Bilt en net als fractievoorzitter Krishan Hagedoorn lid van het wijkteam dat De Leijen bezocht: 'Wij hebben in de afgelopen twee jaar al heel wat zaken van bewoners uit De Leijen tot een goed einde weten te brengen. Ook in deze wijk komt het voor dat men vast loopt in de wirwar van regels en voorschriften, die we met elkaar als samenleving op hebben gebouwd. Tijdens het wijkbezoek hebben we het werk van het ombudsteam goed kunnen toelichten en wellicht krijgen we de komende tijd dan ook weer zaken van bewoners uit deze wijk.'

Vriendelijkheid
'Ik heb nog nooit zoveel vriendelijkheid ontmoet als in deze wijk'! Aldus een bewoonster van een flat aan de Donsvlinder. 'De mensen kennen elkaar, helpen elkaar en delen zonder problemen alles met elkaar, zelfs als ze zelf weinig hebben. ' Veel Leijenaren wonen al een kwart eeuw in de wijk, het is er goed wonen, met leuke mensen. Een eventueel vertrek van de Plus en woningbouw ervoor in de plaats, wordt overigens niet met applaus ontvangen: 'Er blijft zo geen voorziening meer over in de wijk en die zijn zo nodig voor jong en oud!'      (Geert Slot)