Logo vierklank.nl
Twee van de initiatiefnemers: Links Ellen Bousché, rechts Corrie Bosman.
Twee van de initiatiefnemers: Links Ellen Bousché, rechts Corrie Bosman.
Algemeen

Kerst Inn in Maartensdijk

Op Tweede Kerstdag vindt voor de eerste maal een kerst-inn plaats in Maartensdijk. Voor mensen die graag tijdens de lange kerstdagen eens anderen zouden willen ontmoeten bestaat daar dit jaar voor het eerst in Maartensdijk een mogelijkheid toe.

door Rob Klaassen

Op initiatief van de Ontmoetingskerk en de St. Maartenskerk staan op zaterdag Tweede Kerstdag de deuren van 'De Mantel', het gebouw naast de Maartenskerk, hiervoor open. Van 10.30 tot 13.00 uur is iedereen hier van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie, een hapje, drankje, kopje soep en een broodje kan iedereen met iedereen praten.

Bijeenkomst
Twee van de initiatiefnemers, Ellen Bousché en Corrie Bosman, vertellen dat het initiatief hiervoor afkomstig is van de diaconie van de Ontmoetingskerk en de charitas van de St. Maartenskerk. Corrie: 'Er ontstond bij beide kerken de sterke indruk dat er in Maartensdijk een grote behoefte bestaat aan een dergelijke mogelijkheid. We hadden dat wel eerder gehoord, maar om de een of andere reden is het er nooit eerder van gekomen daadwerkelijk iets te organiseren'. Op de vraag hoeveel mensen er worden verwacht zeggen beiden hiervan geen idee te hebben. Ellen zegt, dat er wordt gerekend op zo'n 30 tot 35 mensen. 'We moeten het afwachten'. Beiden benadrukken nogmaals dat het echt voor iedereen bedoeld is. Iedereen die wil komen is dus van harte welkom. De kerken hebben hiertoe weliswaar het initiatief genomen, maar het is beslist geen kerkelijke of pseudo-kerkelijke bijeenkomst. 'We hopen van harte dat we Tweede Kerstdag veel mensen gaan ontmoeten en dat het een gezellige en gemoedelijke bijeenkomst zal worden'. Als iemand iets naders zou willen weten, dan kan hij of zij altijd Corrie Bosman bellen: tel. 035 5770924.

Meer berichten