Logo vierklank.nl
Zaterdag 7 november staken ook de bestuursleden van 'De Vrienden' de handen uit de mouwen.
Zaterdag 7 november staken ook de bestuursleden van 'De Vrienden' de handen uit de mouwen.
Natuur & Milieu

Jaarvergadering Vrienden van de Biltse Duinen

De Vrienden van de Biltse Duinen is een bewonersvereniging die zich inzet voor het behoud van de Biltse Duinen. Dinsdag 1 december om 20.00 uur houdt de vereniging haar jaarvergadering in de Julianaschool, Julianalaan 52 te Bilthoven.

De vereniging is in 1988 opgericht naar aanleiding van plannen om de bestaande golfbaan uit te breiden in de Biltse Duinen. Na vele jaren is dit voorstel van de baan. In 2006 werd het gebied verkocht aan verschillende eigenaren. Nu is het grootste deel van de Biltse Duinen in eigendom van het Utrechts Landschap met uitzondering van negen hectaren die sinds 2016 in bezit zijn van twee particuliere landgoedeigenaren. Deze hebben de toegang voor publiek verhinderd door in 2007 een kilometer lange houtwal op te richten. De provincie heeft vervolgens geen vergunning willen verlenen voor de houtwal omdat deze misplaatst was én onverenigbaar met de beleving van het landschap. In juni 2015 heeft de bestuursrechter geoordeeld dat de provincie met reden de houtwal als ongewenst heeft beoordeeld.

Tot grote tevredenheid  van wandelaars en natuurliefhebbers is de houtwal eind september opgeruimd. Het is echter nog niet duidelijk of met de verdwijning van de houtwal ook de controverse tussen eigenaren en wandelaars van de baan is. In geval van voortdurende onenigheid kan de balans tussen het belang van de eigenaren tegenover dat van de recreanten, slechts gevonden worden door overleg tussen partijen, aldus de uitspraak van de bestuursrechter.

Op 1 december a.s. houdt de bewonersvereniging 'De Vrienden' haar jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur zal de leden informeren over de situatie die nu is ontstaan.

Meer berichten