Het 10-jarig jubileum van de Stichting werd gevierd in het sfeervolle Walter Maashuis.
Het 10-jarig jubileum van de Stichting werd gevierd in het sfeervolle Walter Maashuis.

Stichting Mens en zijn Natuur viert lustrum

Algemeen Natuur & Milieu

door Walter Eijnhoven

Zondag 22 november vierde Stichting Mens en zijn Natuur haar lustrum met een feestelijk programma in het Walter Maashuis in Bilthoven. Vele relaties waren aanwezig om dit heuglijk feit te vieren. Als hoogtepunt van de middag werd aan Hans van Hasselt, de oprichter van de Stichting, de Chapeaupenning uitgereikt door burgemeester Arjen Gerritsen.

Stichting Mens en zijn Natuur steunt projecten op het gebied van welzijn, leefbaarheid, natuureducatie en -behoud in de gemeente De Bilt en omgeving. Willem Hoorneman, voorzitter van de Stichting vertelt: 'Onze Stichting richt zich voornamelijk op het financieel steunen van kleinschalige projecten, die het welzijn en de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente De Bilt en omgeving ten goede komen. Zo verlenen wij bijvoorbeeld allerlei startsubsidies voor vernieuwende initiatieven binnen de gemeente en ondersteunen wij projecten op het gebied van natuurbehoud en -ontwikkeling'. Bij hoge uitzondering wordt zelfs weleens een project binnen Europa financieel ondersteund.

Masquerade
De Stichting krijgt niet alleen aanvragen vanuit natuurorganisaties, maar ook vanuit sociale en culturele organisaties stromen de aanvragen binnen. Veel aanvragen vanuit de Biltse samenleving worden bekeken op hun haalbaarheid en eventueel ondersteund. Irene Jongbloed van Theaterschool Masquerade kan hierover meespreken. Zij vertelt: 'Theater is een kunstvorm die verbindt, die iets los kan maken bij speler en publiek. Meer dan tien jaar geleden begon ik met een idee om meer te gaan doen met theater. Ik wilde een toneelschool beginnen. Maar zoals bij velen onder ons, het geld ontbrak. Ik heb toen een aanvraag gedaan bij de Stichting Mens en zijn Natuur en gelukkig zagen zij het met mij wel zitten. De Stichting stond aan de wieg van Masquerade en dankzij haar kunnen wij aan de gang met theaterprojecten op scholen in gemeente De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug'. Ondertussen werken 25 docenten bij Masquerade.

Zwemlessen
Ook het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt krijgt bijdragen vanuit de Stichting. Jeroen van Noorden, bestuurslid: 'Wij zijn erg blij met de ondersteuning vanuit de Stichting. Wij bieden al meer dan 25 jaar hulp aan asielzoekers en vluchtelingen en donaties zijn altijd welkom'. Door middel van gerichte projecten worden cliënten van het Steunpunt getriggerd om deel te nemen aan de samenleving. Van Noorden: 'Wij proberen iedereen een computer te geven, zodat zij helemaal kunnen meedoen in de maatschappij. Ook geven wij hen een administratiepakket, zodat elke cliënt zijn eigen administratie kan bijhouden en kinderen onder 18 jaar krijgen van ons zwemlessen aangeboden'.

Wandelpaden
Het Utrechts Landschap krijgt ook de benodigde gelden vanuit de Stichting Mens en zijn Natuur. De voorzitter van het Utrechts Landschap dhr. Kortbeek: 'De visie van de Stichting sluit aan bij de visie van het Utrechts Landschap. Wij zien ons als 'bewaker' van de planeet. Dankzij Mens en zijn Natuur kunnen wij diverse projecten financieren, zoals het 'herstelproject wandelpaden en meidoorns' op landgoed Beerschoten. Ook het 'Laantje van de verliefde bomen' in Zeist, waarbij bomen dooreen gestrengeld zijn, worden door ons onderhouden. Een zeer belangrijke aankoop van ons was De Biltse Duinen. De natuur is hier veiliggesteld en het gebied is geopend voor bezoekers'. Het Utrechts Landschap hoopt ook het 400 hectare grote gebied op Vliegbasis Soesterberg aan te kunnen kopen, zodat zij, samen met De Biltse Duinen, een groot aaneengesloten gebied verkrijgt. Hoorneman: 'De afgelopen tien jaar heeft onze Stichting ruim 350.000 euro aan ondersteuning gedoneerd aan diverse maatschappelijke organisaties en initiatieven vanuit de samenleving. Omdat niet alle aanvragen door de overheid kunnen worden gesubsidieerd, hoopt onze Stichting een steentje te kunnen bijdragen aan de Biltse samenleving. Op naar het volgende lustrum'.