De vlag wordt onder grote belangstelling van de leerlingen en gastdocent Karel Beesemer gehesen. [foto Reyn Schuurman]
De vlag wordt onder grote belangstelling van de leerlingen en gastdocent Karel Beesemer gehesen. [foto Reyn Schuurman]

Gastlessen in Week van Respect  

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

Tijdens de week van Respect ging op diverse locatie de vlag van het Platform Respectvol Samenleven in top. Een initiatief, dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten.

Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal centraal. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect. Ook politici, sporters, studenten en artiesten ondersteunden de Week actief door gastlessen te geven op scholen.

De Regenboog in De Bilt
Nadat de vlag met het logo van het Platform Respectvol Samenleven onder grote belangstelling van de kinderen door meester Frank de Bruin op de speelplaats was gehesen, spoedden de kinderen zich naar het loslokaal voor de gastles. Gastdocent Karel Beesemer sloeg een bruggetje van hedendaags ontbreken van respect, naar de Tweede Wereldoorlog, toen het woord 'respect' voor de bezetter een onbekend woord en/of begrip was. De groepen 7 en 8 waren in één leslokaal aanwezig en daardoor was het volle bak. Beseemer  begon met te vertellen dat het noodzakelijk is ook vandaag nog steeds weer opnieuw stil te staan bij de noodzaak respect op te brengen voor elkaar: 'Nog steeds worden groepen mensen weggezet als minderwaardig: Zigeuners, mensen uit de Oostbloklanden, Negers, Joden. Op sportvelden worden nog steeds mensen in elkaar geschopt. Het ontbreken van respect liep gedurende de oorlog uit op: rassenwaan, waanzin, vervolging en moord'.

Vervolgens werd over de vervolging van de Joden verteld in de Tweede Wereldoorlog. De beide groepen leerlingen bleken zeer geïnteresseerd. Als een spervuur kwamen de vragen op Karel af. Zozeer zelfs dat groepsleerkracht Cecile Eurlings een punt moest zetten achter deze ongebruikelijke les. De aanvankelijk geplande tijdsduur was reeds ruimschoots overschreden.

Martin Luther King
De school is de rode draad door het leven van Frank Diepstraten; hij werkte 35 jaar bij de (voormalige) Laurensschool in De Bilt. Eerst als onderwijzer en later als directeur. Ooit zei hij: 'Ik heb het mooiste beroep ter wereld'. Wanneer je dan ook nog – weliswaar als gastdocent – opnieuw in de schoolbanken mag plaatsnemen, dan mag je dat een hoogtepunt noemen. Diepstraten was naar de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk gekomen; de school, vernoemd naar de voorvechter van vrijheid en respect. Eén van diens vele uitspraken was: 'Liefde is de enige kracht, die in staat is een vijand in een vriend te veranderen'.

Meester Frank filosofeerde met de leerlingen van de groepen 7 en 8 over het thema respect. Alle leerlingen werden uitgenodigd een affiche over respect te maken, een artikel voor de schoolkrant erover te schrijven en een collage rond duurzaam(-heid) te maken. De laatste vraag was natuurlijk te verwachten van de voorzitter van De Stichting Ontwikkelingssamenwerking (De Bilt), die zich bezighoudt met internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling op lokaal niveau.

Rapportcijfer
Wethouder Hans Mieras ging op bezoek bij groep 7/8 van de Bosbergschool in Hollandsche Rading. In de les ontspon zich een levendige discussie rond vragen als: 'Wat versta je onder respect? Wat is het tegenovergestelde van respect? Wanneer kost het moeite om iemand anders met respect te behandelen? En hoe ga je om met iemand die vanuit geloofsovertuiging mensen anders benadert dan jij'. Mieras: 'Daarnaast werd gediscussieerd over de actuele maatschappelijke dilemma's rond de opvang van vluchtelingen. Het bleken onderwerpen te zijn, waarover alle leerlingen wel een mening hadden: de vragende vingers priemden in de lucht en de meningen vlogen over en weer. Over een aantal belangrijke punten werden ze het wel eens. Alle leerlingen gaven aan, dat ze altijd proberen om een ander met respect te behandelen. Soms is dat moeilijk. Bijvoorbeeld als iemand je beledigt of wanneer je kleine broertje of zusje heel erg irritant doet. Wat dan helpt is goed luisteren en proberen te begrijpen waarom je broertje of zusje zo irritant doet'. De meeste leerlingen vonden het een erg leuke les (rapportcijfer 7 of 8), maar ook daarover verschilden de meningen. 'Ik heb een 3 gegeven want ik vind een rekenles gewoon veel leuker'.

Frank Diepstraten, terug in het mooiste beroep ter wereld.
Wethouder Hans Mieras op bezoek bij de Bosbergschool in Hollandsche Rading.