De AFRIpads Foundation schenkt grote vreugde.
De AFRIpads Foundation schenkt grote vreugde.

Soroptimist FilmFeest geslaagd

Algemeen Algemeen

Toen Sanne Bolkenstein (29), afkomstig uit Bilthoven, zes jaar gelden voor haar studie een stage liep op een school op het platteland van Oeganda, ontdekte zij dat de deelname van meisjes aan het onderwijs in de hogere klassen steeds meer afnam.

Tot 9 jaar bleek de verhouding schoolgaande jongens/meisjes ongeveer 50/50, daarna begon het percentage meisjes al snel te dalen. Toen Sanne nader onderzocht hoe dat kwam, bleek de oorzaak heel eenvoudig: menstruatie. Na terugkeer in Nederland heeft Sanne met anderen de AFRIpads Foundation opgericht, een Nederlandse stichting. De stichting heeft een ambitieus doel: alle meisjes in ontwikkelingslanden naar school. Hiertoe zamelt de Stichting geld in om AFRIpads te kopen en deze te (laten) distribueren in gebieden met extreme armoede. Dit gebeurt door werknemers van AFRIpads Ltd., die tevens op scholen voorlichting geven over menstruatie en vrouwelijke hygiëne. Door het gebruik van AFRIpads kan een meisje naar school ook wanneer ze ongesteld is.

Film
SoroptimistenClub De Bilt-Bilthoven heeft AFRIpads Foundation gekozen als projectdoel voor 2015. Nadat de club op 14 oktober 2015 al voor de 18e keer haar jaarlijkse bridgedrive had georganiseerd, werd op 30 oktober het FilmFeest gehouden. Dit laatste was een geheel nieuwe activiteit. De vier films voor de kinderen waren afgestemd op de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar én op het thema van het (afgelopen) clubjaar dat in het teken van 'Vrijheid' stond. Alle circa 500 kinderen van de Julianaschool in Bilthoven werden met de hulp van vele leden van de club van een lunch - met onder andere veel broodjes knakworst! – voorzien. De kinderen betaalden voor de lunch en op vrijwillige basis voor de film. Op dezelfde dag werden in de tuinzaal van Huize Het Oosten voor volwassenen 's ochtends en 's avonds films vertoond. De bezoekers aan de avondfilm konden ook deelnemen aan een loterij.

Opbrengst
Mede dankzij een aantal sponsors bedroeg de totale dagopbrengst circa 7.000 euro. Dankzij de medewerking van Wilde Ganzen wordt dit bedrag met 3.333 euro verhoogd. Met de opbrengst van de bridgedrive en nog een aantal andere bijdragen verwacht men een bedrag van ruim 12.000 euro aan AFRIpads Foundation te kunnen overmaken. Daardoor kunnen ruim 2400 meisjes een jaar naar school.           
(Wanda Peters)