Logo vierklank.nl
Schooljudo wordt op honderden scholen in Nederland enthousiast ontvangen.
Schooljudo wordt op honderden scholen in Nederland enthousiast ontvangen.
Sport

Schooljudo op Montessorischool

De Montessorischool Bilthoven doet voor het eerst mee aan Schooljudo: het grootste schoolsport programma in het basisonderwijs. In zes weken krijgen 130 kinderen van de middenbouw en bovenbouw 'Skills for Life' aangereikt.

De basisschoolleerlingen werken 6 weken lang onder leiding van een Schooljudo Entertainer aan waarden als respect, discipline samen en plezier. Daarom noemt Schooljudo de judoleraren ook Entertrainers. Het draait om leren met een lach. De belangrijke opvoedkundige waarden worden in het lespakket benadrukt.

Meegeven
Natascha van den Hurk, directeur van de Montessorischool: 'Naast het cognitieve programma waar wij net zo hard aan werken als andere scholen, willen we onze leerlingen wat meer meegeven. Wat mij aanspreekt aan judo is dat leerlingen bewegen, samen werken en elkaar op een hele andere manier zien. Wij vinden dat schooljudo een waardevolle bijdrage levert aan de groepsvorming. Kinderen die met elkaar stoeien en elkaar aanraken pesten minder. Respect voor elkaar is essentieel'.

Het programma kan op de Montessorischool georganiseerd worden door financiële ondersteuning van landelijk Schooljudo partners Zilveren Kruis en Infotheek. Jaarlijks kunnen er door deze steun ruim 30.000 kinderen op honderden scholen in Nederland meedoen aan het programma.

Meer berichten