Logo vierklank.nl
Aan de Julianalaan bij station Bilthoven ligt het complex van Dudok uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Aan de Julianalaan bij station Bilthoven ligt het complex van Dudok uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Algemeen

Aanvraag monumentenstatus Julianacomplex afgewezen

Namens de Vereniging van Eigenaren 'Julianaflat II in Bilthoven' (hierna: VvE) is verzocht om aanwijzing van het Julianacomplex in het centrum van Bilthoven als monument. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het verzoek afgewezen.

door Henk van de Bunt

Het complex, ontworpen door W.M. Dudok, bestaat uit een winkelpand, een flat van vijf bouwlagen en een bedrijfsruimte met bovengelegen appartementen. De gemeente is eigenaar van het winkelpand. Het College zegt: 'Wij hebben de aanvrager en de andere rechthebbenden in de gelegenheid gesteld om over ons voornemen (om af te wijzen) hun zienswijzen kenbaar te maken. Alleen de aanvrager heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. Intussen zijn wij in de afweging van de ingekomen zienswijze en alle andere betrokken belangen, waaronder het financieel-economische belang van onze gemeente, tot de slotsom gekomen om het Julianacomplex niet in aanmerking te brengen voor de monumentenstatus'.

Rechtsmiddelen
In het afwijzingsbesluit wijst het College op de mogelijkheid bezwaar of beroep aan te tekenen. Fred van Dijk namens de Vereniging van Eigenaren reageert hierop: 'Het klopt dat wij de afgelopen dagen op de hoogte zijn gesteld van het besluit van het college. Momenteel bestuderen wij zorgvuldig de toegezonden reactie. Vanzelfsprekend zullen wij gebruik maken van de ons geboden rechtsmiddelen. Daar wil ik het op dit moment even bij laten'.

Meer berichten