Logo vierklank.nl
?Dolf Smolenaers en Christiaan van Nispen tot Sevenaer. [foto Henk van de Bunt]
?Dolf Smolenaers en Christiaan van Nispen tot Sevenaer. [foto Henk van de Bunt]
Politiek

Zondagsopenstelling niet blijven uitstellen

De raad van de gemeente De Bilt heeft donderdag 24 september de keuze gemaakt om de beslissing over zondagsopenstelling uit te stellen tot de resultaten van een burgerpeiling hierover bekend zijn. D66 en de VVD betreuren het, dat er voor maanden uitstel wordt gekozen, maar begrijpen dat het noodzakelijk is voor een grote groep inwoners en een aantal partijen in de raad om deze resultaten af te wachten.

Dolf Smolenaers (D66): 'Als deze peiling uitwijst dat er een duidelijke meerderheid voor zondagsopenstelling is, moeten we wel stappen gaan zetten. Wij roepen de andere partijen in de raad op om dan hun aarzeling achter zich te laten en met ons door te pakken'. Christiaan van Nispen (VVD): 'Ik verwacht, dat deze peiling het landelijke beeld gaat bevestigen: 60% voor, 40% tegen. Wij willen zodra de resultaten bekend zijn een concreet plan van aanpak zien van de partijen die nu voor deze peiling kozen'.

Volgens D66 en de VVD moet de gemeente niet alvast voor haar inwoners bepalen dat zij op zondag rust horen te nemen. Winkeliers kunnen volgens deze partijen de verantwoordelijkheid goed zelf aan om hierin een eigen beslissing te nemen. Om tot een pilot met zondagsopenstelling te komen, hebben zij afgelopen week gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend.

Meer berichten