Logo vierklank.nl
Erik van Esterik tijdens de interpellatie.
Erik van Esterik tijdens de interpellatie.
Politiek

Interpellatie over invoering zorgmaatregelen

Tijdens de raadsvergadering van 24 september maakte Erik van Esterik (PvdA) mede namens de fracties van Beter De Bilt, ChristenUnie en SP gebruik van het recht van interpellatie om het college te bevragen over de Wmo en huishoudelijke hulp.

door Guus Geebel

Met een interpellatie kan een raadslid in de raadsvergadering het college vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Van Esterik vraagt het college te overwegen het keukentafelgesprek aan te bieden aan alle mensen die daar behoefte aan hebben. Hij doet dat op basis van conclusies van de Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften die stelt dat de gesprekken niet naar behoren hebben plaatsgevonden. Verder roept hij het college ter verantwoording voor de gebrekkige uitvoering van de Wmo. 'Geen enkel bezwaarschrift is op tijd afgehandeld waardoor mensen onnodig lang in onzekerheid hebben verkeerd.'

Onzorgvuldigheden
'Bij het Wmo-budget bleek het mogelijk de inkomensdrempel te verlagen en de doelgroep te verruimen.' Van Esterik vraagt om transparantie. 'De Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is te sober in het leven geroepen omdat er geen budget was voor verruiming.' Van Esterik stelt verder vragen over onzorgvuldigheden bij de keukentafelgesprekken. De Onafhankelijke Commissie stelt te verwachten dat de beschikkingen bij de bestuursrechter zullen stranden 'Wij vinden dat alle mensen die in 2014 recht hadden op huishoudelijke hulp het recht hebben op een nieuw gesprek. Er zijn zoveel aanwijzingen dat de gesprekken niet goed hebben plaatsgevonden dat we het niet meer dan normaal vinden dat het college dit gebaar maakt.'  Hij dringt verder aan op een brede herziening van het Wmo-beleid.

Gang van zaken
Wethouder Anne Brommersma beantwoordt de vragen met een schets hoe dingen gelopen zijn. 'Vorig jaar zomer hebben we te horen gekregen dat we veertig procent minder geld hadden voor hulp bij het huishouden. De keuze die we gemaakt hebben was moeilijk, omdat 630 mensen niet langer in aanmerking kwamen voor die hulp. Om tempo te houden is in oktober 2014, toen de verordening nog niet was vastgesteld, begonnen met de keukentafelgesprekken. Het is een van de kritiekpunten van de bezwaarschriftencommissie, maar wij staan er nog steeds achter, omdat het beleid was vastgesteld. De maatregelen die genomen zijn waren volgens de wethouder op dat moment verstandig om te doen. 'Tijdens dit traject leren we en passen we dingen aan. Van de 18 mensen die een nieuw gesprek kregen zijn inmiddels 16 adviezen binnen. Bij drie zijn de omstandigheden zodanig veranderd dat ze in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden en de overige 13 hebben hetzelfde resultaat als bij het eerdere gesprek.'

Kwetsbaren
'Eind juni heeft de Onafhankelijke Commissie Bewaarschriften het college een brief gestuurd met kritiekpunten. Die brief heeft geleid tot veranderingen in beleid en uitvoering.' De wethouder ziet geen aanleiding om nogmaals 500 gesprekken over te doen. 'Mensen kunnen wel naar de rechter. De uitkomsten wacht ik in vertrouwen af.' Over het Wmo-beleid zegt de wethouder dat dit in 2016 wordt geëvalueerd, zodat per 2017 het beleid aangepast kan worden. Wethouder Brommersma concludeert dat het beleid en de uitvoering onder hele hoge druk en gehinderd door hele forse bezuinigingen tot stand is gekomen. 'We hebben heel hard gewerkt om het belang van de meest kwetsbare cliënten voorop te stellen en te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip raken. Wat mij betreft zijn we daarin geslaagd.' Fracties gaven daarna in één termijn hun standpunt. De interpellatie leidde niet tot een motie.

Meer berichten