Logo vierklank.nl
Liesbeth Lam, Karien Scholten en Wilma van de Broek met de maquette van de huizenbouw
Liesbeth Lam, Karien Scholten en Wilma van de Broek met de maquette van de huizenbouw
Algemeen

Westbroek Ontmoet weer van start

Dinsdag 6 oktober is het weer zover. Het nieuwe seizoen voor 'Westbroek Ontmoet' staat voor de deur, met een geheel nieuw programma. Tijdens de eerste bijeenkomst worden herinneringen opgehaald met diverse Westbroekers over de nieuwbouw in 1979/1980. In die tijd is veel actie gevoerd om de broodnodige huizenbouw erdoor te krijgen.

door Walter Eijndhoven

Nieuwbouw in het dorp houdt de gemoederen in Westbroek al jaren bezig. Toen en nu. Karien Scholten, organisator van Westbroek Ontmoet: 'Wij willen deze eerste ontmoeting in het Dorpshuis graag herinneringen ophalen met een paar actievoerders van het eerste uur, Martin Smitt en Henk van Zijtveld'. Na de bouw van nieuwe huizen aan de Molenweg in 1957 was meer woonruimte nodig voor de Westbroekers. Negen jaar later stelde de toenmalige gemeenteraad van Maartensdijk hiervoor geld beschikbaar. Vervolgens gebeurde er weer een hele tijd niets. Scholten: 'Uiteindelijk wierp Leen de Raadt, inwoner van Westbroek, zich op voor een Leefbaar Westbroek. Hij was één van de oprichters van het Komité Westbroek Leefbaar'.

Ludiek
Een aantal ludieke acties met en door de gehele Westbroekse bevolking volgde en uiteindelijk resulteerde dit in 'Bouwplan Burgemeester Huydecoperweg'. Scholten: 'Het plan was als volgt: door ontginnngsactiviteiten van de Westbroekers uit vroeger tijden ontstond een gebied met lange, smalle kavels met lintbebouwing. Volgens het bestemmingsplan moest dit herkenbaar blijven. Op deze manier werd bepaald dat de richting van de nieuw te bouwen wijk samen moest vallen met de verkaveling van het landschap. Met straten in dezelfde richting, evenwijdig aan het bestaande slotensysteem'. De bebouwing vormt zo als het ware een voortzetting van de boerderijen met de smalle straatjes als 'de deel'.

Vitaliteit
Ook nu weer speelt de behoefte aan nieuwe huizen. Het Dorpsberaad van Westbroek heeft als visie: huizenbouw is nodig voor de vitaliteit van het dorp. Er zijn nauwelijks voorzieningen in de vorm van winkels en openbaar vervoer in het dorp. Veel mensen die met plezier in Westbroek wonen voelen zich aangesproken door de gemeenschapszin van de vele verenigingen, clubs en commissies. Nieuwe aanwas is nodig voor al die verenigingen, maar ook voor de school en de kerk. Het niet-bouwen van huizen is daarom funest voor de vitaliteit van Westbroek.  

YouTube
Wilma van de Broek, één van de organisatoren van Westbroek Ontmoet vertelt: 'Dit is slechts één van de onderwerpen die wij dit nieuwe seizoen willen aandragen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere een moeder die met haar dochter met een theaterprogramma door het land trekt en daar graag over wil komen vertellen, een tuinier die over zijn bedrijf komt vertellen en wij hebben een film over de jaren '50'. Liesbeth Lam, mede-organisator van Westbroek Ontmoet vult Van de Broek aan: 'YouTube laat een samenvatting van de afgelopen jaren zien, onder de zoekterm Westbroek Ontmoet'. 

Actievoerders
De vrijwilligers van Westbroek Ontmoet zien u graag verschijnen op dinsdag 6 oktober, van 14.30 uur tot 16.30 uur, in het Dorpshuis van Westbroek. Actievoerders van het eerste uur, Martin Smitt en Henk van Zijtveld, vertellen in een film over de acties in 1979/1980. In een reportage vertelt architect Herman Hertzberger over zijn filosofie van bouwen in relatie tot de wijk 'het Opperend' in Westbroek. De kosten zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee. Wanneer u wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via  familie De Graaf, tel.nr. 0346-281826. ook niet-Westbroekers zijn van harte welkom.  

Meer berichten