Logo vierklank.nl
Burgemeester Arjen Gerritsen en 60 bezoekers werden welkom geheten door Ebbe Rost van Tonningen.
Burgemeester Arjen Gerritsen en 60 bezoekers werden welkom geheten door Ebbe Rost van Tonningen.
Politiek

'Stel een limiet aan de opvang'

'Goede humanitaire hulp aan vluchtelingen is nodig maar de politiek moet een limiet aan de opvang van vluchtelingen stellen om dat mogelijk te maken'. Dat waren de stellingen die gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen deze week in discussie bracht in de door hem georganiseerde avond in De Bremhorst te Bilthoven.

Rost van Tonningen gaf aan dat Europa en landen als Nederland geen passend antwoord hebben op de enorme stroom vluchtelingen en dat het draagvlak in Europa daaronder dreigt te bezwijken.

Statushouders
De bijeenkomst werd door zo'n 60 mensen bezocht. De historici Thomas von der Dunk en Chris van der Heijden waren de gasten in een forumdiscussie. Thomas von der Dunk pleitte voor kleinschalige oplossingen in gemeenten. Burgemeester Gerritsen hield een inleiding over de mogelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente De Bilt. De noodopvang van vluchtelingen voor de Bilt is volgens hem nog niet aan de orde maar dat kan snel veranderen. Wel verplicht het Rijk gemeenten, waaronder De Bilt, om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten. De voorzitter van de Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Adri Peters, vertelde over de praktijk van de opvang in de gemeente.

Stellingen
Na de pauze startte Rost van Tonningen de discussie met zijn stellingen. Hij vond dat bondskanselier Merkel een fout had gemaakt door asielzoekers te stimuleren naar Duitsland te komen, mede waardoor een nauwelijks te stoppen en toenemende stroom van vluchtelingen voor de komende jaren naar Europa zal komen, als geen limieten worden gesteld. Dit jaar komen er ruw geschat een miljoen waarvan zeker 200.000 naar Nederland. Daarmee worden de gemeenten in heel Europa gedwongen de opvang te regelen, die vaak de middelen niet hebben en er niet op zijn voorbereid. Veel mensen in dorpen willen graag helpen maar voelen zich overvallen door een opvang, die van bovenaf wordt opgelegd. Ebbe Rost van Tonningen gaf aan dat er in De Bilt een wachtlijst van 8,8 jaar bestaat voor de sociale huurwoningen. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning in Nederland krijgen, worden met voorrang behandeld waardoor de wachttijd voor Nederlanders nog langer wordt. De eigen inwoners zullen dan achtergesteld worden waardoor toenemende onvrede ontstaat. Dat probleem speelt zich in veel gemeenten af. Om dat te voorkomen zullen er ongebruikelijke huisvestingsmogelijkheden moeten komen zoals de verbouw van lege kantoorgebouwen. Ebbe Rost van Tonningen roept politici op om te streven naar verantwoorde quota voor de opvang van vluchtelingen, wil de humane opvang een kans van slagen hebben.

Meer berichten