Logo vierklank.nl
Algemeen

SSW en gemeente samen op pad tegen de rat

In samenwerking met woonstichting SSW in De Bilt start de gemeente De Bilt begin september met de bestrijding van de overlast van ratten. De overlast wordt met name ervaren in de wijk, globaal gelegen tussen de Plutolaan en de Kometenlaan en tussen de Tweelingen en het Boogschutterplein in Bilthoven. De gehele bestrijdingsperiode duurt drie tot vier maanden.

Uit een eerdere inventarisatie is gebleken, dat de omgeving een stuk onaantrekkelijker voor ratten gemaakt kan worden. De gemeente De Bilt zal zich daarbij richten op de openbare ruimte en waar nodig snoeien en herstelwerkzaamheden uitvoeren. De bovengrondse afvalcontainers worden versneld vervangen door ondergrondse en tot die tijd beter afgesloten en vaker schoongemaakt. Ook het openbare riool is onderzocht. Daar bleken geen mankementen. SSW herstelt aan en rond haar gebouwen de gaten, verzakkingen en open afvoerleidingen. Tevens kijkt zij naar de plekken in de algemene ruimten en groen, die voor ratten aantrekkelijk zijn. Onderdeel van deze inventarisatie is verder een huis-aan-huis-bezoek geweest waarbij alle meldingen persoonlijk zijn gecontroleerd.

Plaagdierbeheersing
De bestrijding zelf wordt uitgevoerd door het bedrijf Mega-Des Plaagdierbeheersing uit Lelystad, aan wie de gemeente de opdracht heeft gegund na de aanbestedingsprocedure. Dit bedrijf brengt eerst het gedrag (looproutes) van de dieren in kaart. Daarvoor gebruikt het dichte lokaaskisten, die vastgemaakt worden. Wanneer de schuwe dieren gewend zijn aan deze verandering in hun omgeving stelt het bedrijf de mechanische klapvallen in de kisten in werking. Deze worden tenminste vijf keer met een vast ritme gecontroleerd en geleegd. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan.

Bestrijding
Bewoners ondervinden geen overlast van de bestrijding. Wel is het mogelijk dat medewerkers van het bedrijf toegang vragen om de lokaaskisten te mogen plaatsen. Deze kisten zelf zijn absoluut veilig en alleen voor de bestrijding van ratten ontwikkeld. Inwoners kunnen ook zelf veel doen om overlast van ratten te voorkomen:

Zorg dat afval en voedselresten onbereikbaar zijn;

  • Houdt de openbare ruimten (stoep, gras en bosjes) schoon;
  • Voorkom dat er afval naast de container valt;
  • Gooi geen vogelvoer op de grond;
  • Houdt struiken naast het gebouw kort of haal ze weg;
  • Voorkom schuilplaatsen is bosjes, schuren, composthopen en tuinen.

Meldingen en informatie
Als u meer wilt weten over de bestrijding van ratten of een melding wilt doen, dan kunt u contact opnemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het KAD registreert uw melding en geeft deze aan de gemeente De Bilt door. Een melding doet u bij voorkeur per e-mail naar info@kad.nl of telefonisch via de Publiekstelefoon (0317) 419 660. Kijk voor meer informatie op www.kad.nl of de website van het bedrijf, dat de bestrijding uitvoert: www.megades.nl.

Meer berichten