Logo vierklank.nl
Op dit moment biedt de Rataplan o.a. nog onderdak aan Postduivenvereniging De Bilt.
Op dit moment biedt de Rataplan o.a. nog onderdak aan Postduivenvereniging De Bilt.
Algemeen

Herontwikkeling vrijgekomen gemeentelijke locaties

De gemeente bezit diverse locaties die vrij zijn of binnenkort vrij komen voor een nieuwe invulling. Het betreft terreinen en accommodaties die hun functie hebben verloren, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke gebruikers zijn vertrokken naar een andere locatie.

door Henk van de Bunt

Via een stapsgewijze selectie heeft het College de achtergebleven locaties Leeuweriklaan 3 (Van Everdingenschool), Sperwerlaan (scouting Akoteh) en Jan Steenlaan 34 A-C (jongerencentrum Rataplan) te Bilthoven in aanmerking gebracht voor herontwikkeling op korte termijn. Naast deze drie betreft dat mogelijk in een vervolgfase de herontwikkeling van de locaties Gregoriuslaan 10 (Theresiaschool), Beatrixlaan 1 (Werkschuit) en Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 ('t Hoekie) te Bilthoven.

Locaties
Voor de Van Everdingenschool was het in 2014 na ruim 80 jaar over en sluiten. In 1972 werd het huidige gebouw neergezet aan het eind van de Boslaan op een unieke locatie waar iedere ochtend spechten en eekhoorntjes konden worden waargenomen. Stond het leerlingenbestand eind jaren '70 nog op ruim 300, dit aantal kromp de afgelopen jaren tot 60 kinderen. Het laatste schooljaar werd de school bezocht door nog maar tien leerlingen. Scoutinggroep Akoteh (Altijd klaar om te helpen) uit Bilthoven kenmerkte zich in het verleden door een mix van stoere en creatieve activiteiten en een hechte groep, waar voor alle meiden vanaf zes jaar altijd wat te beleven was, zoals broodjes bakken op het vuur en knutselworkshops in en rond het clubhuis aan de Sperwerlaan in Bilthoven. In 2014 heeft Akoteh zich bij Scoutingsgroep Laurentius aan de Soestdijkseweg-zuid 148 gevoegd. De discotheek Rataplan in de Jan Steenlaan is in de loop van 2008 wegens gebrek aan belangstelling opgehouden te bestaan. Tot grote opluchting van de omwonenden kwam daarmee ook een einde aan de jarenlange (geluid)overlast in de weekenden. Vanaf oktober 2010 tot april 2012 heeft het gebouw nog dienst gedaan voor tijdelijke onderbrenging van jongerenactiviteiten van Weltevreden 4 (W4). Op dit moment biedt het o.a. nog onderdak aan Postduivenvereniging De Bilt. Het pand aan de Jan Steenlaan is eigendom van de gemeente. Ter geruststelling van de omwonenden is door de gemeente duidelijk gesteld dat zij niet van plan is het pand nogmaals als discotheek te verhuren.

Vervolg
Inmiddels is voor het vervolgtraject van de herontwikkeling van de drie locaties een plan van aanpak vastgesteld. Bedoeling is dat nog in het lopende jaar de verkoop van de locaties wordt voorbereid. De herontwikkeling ten behoeve van woningbouw is aan de orde in 2016. In deze periode worden er bijeenkomsten voor omwonenden en andere belanghebbenden gehouden. Martin Vermeulen (gemeente): 'Er zijn al twee inloopbijeenkomsten gehouden in de Oude Raadzaal van gemeentehuis Jagtlust voor alle omwonenden van de drie locaties op resp. 23 juni en 7 juli jl. Daarvoor heeft het College iedereen op adres uitgenodigd. Onder belanghebbenden worden naast omwonenden de huidige gebruikers van de locaties bedoeld. Naast bewoners en gebruikers kwamen op deze avonden mensen die via-via waren getipt en die geïnteresseerd waren in een vrije kavel op die locatie. De bijeenkomsten waren en zijn in principe alleen bedoeld voor omwonenden en belanghebbenden, maar de lijst is aangevuld c.q. -gegroeid met andere belanghebbenden van buiten de directe omgeving (via email). Op 8 september organiseert men een volgende bijeenkomst. Vervolgens zullen de nog op te stellen ruimtelijke randvoorwaarden en bestemmingsplannen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer berichten