Lucia van den Bos en Helene Cornelder komen regelmatig een niet te nemen hindernis tegen met hun ligfietsen.
Lucia van den Bos en Helene Cornelder komen regelmatig een niet te nemen hindernis tegen met hun ligfietsen.

Obstakels beperken bewegingsvrijheid

Algemeen Natuur & Milieu

Het artikel 'Een hek te ver' in De Vierklank van 22 juli riep al daags na de verschijning de nodige reacties op. Vanuit woon-, zorg en dienstencentrum Dijckstate werd gemeld, dat er daar een groep van 8 scootmobielers is, die regelmatig er op uit trekt en de in het artikel gesignaleerde hindernissen en onmogelijkheden heel herkenbaar vond. Anderen gaven aan soortgelijke ervaringen te hebben en andere obstakels te kennen. Met een aantal spraken we er verder over.

door Henk van de Bunt

In het bedoelde artikel signaleerde scootmobieler van der Hart: 'Prachtige natuurgebieden hebben we hier in de omgeving, maar je moet niet invalide zijn want dan kun je er niet komen'. Ton doelde hierbij op de ontoegankelijkheid met vervoersmiddelen als rolstoelen, bakfietsen en scootmobielen. Lucia van den Bos en Helene Cornelder uit De Bilt zijn het volledig met hem eens: 'Het verhaal van Ton van der Hart is ons uit het hart gegrepen en kunnen wij alleen maar allemaal bevestigen. Het is wel triest, dat mensen, die slechter ter been raken, meer en meer beperkt worden in het gebruik maken van de fietspaden. En er zijn vast wel meer belangengroepen, die nieuwe obstakels wensen, waarbij ze zeker niet aan deze groeiende groep denken'.

Ligfiets
Lucia en Helene berijden zgn. driewielerligfietsen vanwege lichamelijke beperkingen: 'Wij komen dezelfde obstakels tegen. Het aanschrijven van het emailadres van beherende instanties, zoals bijv. Recreatie Midden Nederland levert niets op, bijvoorbeeld in het 'geval' Korssesteeg in Westbroek. Het hek schijnt er te staan op dringend verzoek van een vogelclub, die de bromfietsen wil weren. Natuurmonumenten heeft laten weten, dat de Kanaaldijk is afgesloten om bromfietsen te weren. Jammer voor ons en andere bijzondere fietsen, zoals de kinderbakfietsen, of fiets met aanhangwagentje met kind of hond en berijders van scootmobielen. Alles wat niet een normale tweewieler is, jammer dan'.

Hollandsche Rading
Ook het obstakel op het Vuurse Pad (Maartensdijk - Hollandsche Rading) wordt genoemd: 'Wij hebben gehoord, dat het hek wandelaars zou moeten beschermen, die daar kunnen oversteken. Nou fietsen we daar héél vaak en wij hebben er nog nooit één wandelaar gezien. Wij hebben het geluk, dat we ons net door de zijkant kunnen wurmen, maar onze ervaringen tonen wel de nutteloosheid ervan aan'. Dick van Beek is landschapscoördinator bij de gemeente De Bilt: 'Het betreffende landhek is daar geplaatst ter hoogte van de ingang van het zogenaamde Waadpad (wandelpad). Als één van de voorwaarden voor de realisatie ervan is altijd aangegeven, dat gebruikers ervan veilig het fietspad moeten kunnen oversteken. Met bewoners is gesproken over snelheid-remmende maatregelen op het fietspad. Het houten landhek dient dit doel. Deze constructie is ook elders toegepast. Hier bij het Vuursche Pad is een ruime fietssluis toegepast, waardoor de fietsers niet hoeven af te stappen, maar slechts hoeven af te remmen. Het landhek blokkeert het fietspad voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen door de fietssluis om het landhek heen fietsen, waardoor de snelheid van de fietsers afneemt en er een veiligere situatie ontstaat, ook rondom de toegang van de daar aanwezige basisschool'.

Bescherming
De dames noemen ook 'het nieuwe obstakel bij Berg en Bosch' en doelen daarbij op de in oktober 2014 ter vervanging van de bestaande slagboom geplaatste afzetting ter hoogte van Meijerink op de 'Oude Gezichtslaan'. 'Gewone fietsen kunnen er wel door, zij het met heel veel moeite. Wij gebruikten dat pad heel vaak. Het snijdt een flinke hoek af, komend van Maartensdijk, op weg naar Bilthoven. We worden hier een beetje veel verdrietig van. Wij kunnen onze fietsen niet even op de auto meenemen om ook eens even verderop te gaan fietsen en zijn dus grotendeels aangewezen op onze fantastische omgeving. Maar die moet niet worden volgebouwd met allerlei hekken om allerlei leuk bedachte redenen. De bescherming van het één is de aantasting van de bewegingsvrijheid van de ander'. Tijdens de ontmoeting bij dit hinderlijke obstakel probeert een viertal recreanten naar de zuidelijke kant te komen en zijn wij er getuige van dat een dame op leeftijd daarbij valt. Helene: 'Toen wij dit in het verleden ook probeerden, ondervonden wij hetzelfde'.

Faunabeheer
De Oude Gezichtslaan kent vier eigenaren: het zuidelijkst deel is eigendom van het Utrechts Landschap en van een privépersoon, het middengedeelte is eigendom van een familie, die het beheer heeft uitgegeven en het meest noordelijke stuk behoort bij Landgoed Eyckenstein. Aan begin en einde van de laan staan duidelijke bordjes waarop vermeld staat dat het een opengesteld gebied is en dat de toegang is verboden o.a. tussen zonsondergang en zonsopgang en er geldt een verbod voor motorrijtuig, bromfiets of paard. 'En daar zit het hem nu in', aldus een woordvoerder van de beheerder van het middengedeelte in oktober 2014: 'Het is met name die groep brommers die het verpesten en goed faunabeheer onmogelijk maken. Oorspronkelijk is gedacht aan een totale afsluiting maar in overleg met de gemeente De Bilt is gekozen voor deze fietssluis'.

BMX
Via de vernieuwde website www.vierklank.nl regeerden Frans en Jannie Greeven uit De Bilt. Frans is gedurende ruim een half jaar ook scootmobieler en ervoer ook al regelmatig de hinder van onbegrijpelijke afsluitingen: 'Op de ene plaats wel en op de andere plaats dan weer niet. Zondag 21 juni opende de Utrechtse wethouder Sport Paulus Jansen het Skate en Bikepark Ruigenhoek aan de noordzijde van Utrecht met een BMX-baan. Daar kun je vanaf de Utrechtse kant in en dan kun je op de Groenekanse Ruigenhoeksedijk uitkomen. Moet je eens proberen met een scootmobiel dan weer door Groenekan huiswaarts te keren. Mooi niet. Of je moet een stuk westelijker, richting zwembad De Kikker; dan 'mag het wel weer'. De vroegere voetbalscheidsrechter noemt achtereenvolgens ook de andere probleempunten in deze gemeente probleemloos op: 'Ook mij overkomt het regelmatig, dat ik ergens niet door kan. Wij leven in 2015, maar de bedenkers nog in 2000. Er wordt totaal niet aan deze (nieuwe) groep weggebruikers gedacht. Hopelijk gaat het licht nog eens aan en kunnen wij er ook van genieten. Bedenkers bedankt'.

Frans Greeven strandt regelmatig met zijn scootmobiel.
De afzetting ter hoogte van Meijerink op de ‘Oude Gezichtslaan’ vormt een obstakel voor alles met meer dan 2 wielen.
Het landhek heeft een snelheid-remmende functie zodat gebruikers van het Waadpad veilig het fietspad kunnen oversteken.