Muziekdocent Werkplaats Peter Schreuder is initiatiefnemer van het project. [foto Reyn Schuurman]
Muziekdocent Werkplaats Peter Schreuder is initiatiefnemer van het project. [foto Reyn Schuurman]

Muziekproject op basisscholen

Algemeen Muziek

Komend schooljaar zullen de basisscholen Werkplaats Kindergemeenschap, Wereldwijs en de Julianaschool in Bilthoven starten met het muziekproject 'KunstOrkest' ontwikkeld door het KunstenHuis De Bilt.

door Henk van de Bunt

Het KunstOrkest is een tweejarig project waarin leerlingen uit de middenbouw intensief muziekonderwijs krijgen. Groep 3 via hun eigen leerkracht, groep 4 door middel van lessen Algemene Muzikale Vorming en groep 5 krijgt les van docenten van de Biltse Muziekschool op het instrument van hun keuze. Ze kunnen kiezen uit viool, cello, trompet, klarinet, trombone en slagwerk. Iedere school start met een eigen orkest en voor de enthousiaste leerlingen van alle scholen is er het facultatieve KunstOrkest, dat na schooltijd samenkomt in het Lichtruim in Bilthoven. Daarnaast wordt gestart met een muziekgroep voor de cliënten van Reinaerde. De Koninklijke Biltse Harmonie en de Brandweerharmonie worden betrokken bij het ontwikkelen van het vervolgtraject voor kinderen die na een jaar door willen gaan met muziekles.

Vakantie
Op de eerste vakantiedag van coördinator Corinne Weeda beantwoordt directeur Rob Schouw de vraag, waarom het hier vooralsnog drie (Bilthovense) scholen betreft: 'Het oorspronkelijke initiatief kwam van muziekdocent Werkplaats Peter Schreuder met de vraag of het mogelijk was om een leerorkest te starten en of er mogelijk meerdere scholen hiervoor geïnteresseerd zouden zijn. Wij (van de Muziekschool) hebben we een aantal lijntjes uitgezet en Julianaschool en Wereldwijs toonden zich gelijk enthousiast om dit project mede vorm te geven. Met dus deze drie scholen hebben we de voorbereidingen getroffen om van dit plan een officieel projectplan te maken met een projectsubsidieaanvraag bij het Oranje Fonds.

Aangezien het hier voor De Bilt om een pilot project gaat hebben we ons voor de eerste twee jaar beperkt tot deze drie scholen. De intentie is om dit verder uit te breiden met meerdere scholen in de gehele gemeente en de droom is natuurlijk dat alle basisscholen op den duur de kans krijgen om mee te doen'.

Vierstee
Schouw vervolgt: 'Bij succes gaan we zeker andere scholen benaderen en het zou natuurlijk mooi zijn als daar ook scholen uit andere kernen bij zouden zijn. Het project eindigt elk jaar met een groot concert, waar alle leerlingen aan meedoen. Het zou natuurlijk goed mogelijk zijn als we dit een keer in De Vierstee organiseren. Individuele leerlingen van ander scholen hebben de volgende opties: Scholen kunnen – indien ze muziekonderwijs belangrijk vinden – altijd contact zoeken met de muziekschool, die op maat programma's kan maken voor muziek in de klas. Leerlingen kunnen zich individueel aanmelden bij de muziekschool en dit jaar starten we voor nieuwe leerlingen met een speciale nieuwe lesvorm, die tegen een aantrekkelijk tarief wordt aangeboden en bij voldoende belangstelling kan de muziekschool deze lessen ook in Maartensdijk geven, bijv. in De Vierstee'.

Concert
De leerlingen geven een aantal keer in het jaar een concert, waaronder een groot afsluitend concert in juni. Bij dit afsluitende concert maken de schoolorkesten, het KunstOrkest, de harmonieorkesten en de muziekgroep van Reinaerde samen muziek. Voor het organiseren van deze concerten worden vrijwilligers uit de gehele gemeente ingezet. Geïnteresseerd om mee te helpen? Neem dan contact op met het KunstenHuis via cweeda@kunstenhuis.nl

!