Logo vierklank.nl
Onder toeziend oog van directeur Jeroen Goes zet een aantal werkers hun naam op de oorkonde. [foto Reyn Schuurman]
Onder toeziend oog van directeur Jeroen Goes zet een aantal werkers hun naam op de oorkonde. [foto Reyn Schuurman]
Jeugd

Stichtingsdag

Sinds 1929 wordt op de Werkplaats in Bilthoven jaarlijks de Stichtingsdag gevierd. Geheel volgens de traditie, die Kees Boeke in dat jaar heeft gestart. 

Op het basisonderwijs is dit een ceremonieel, waarin alle werkers met de handslag het veld op komen lopen en waarbij de namen van een aantal werkers op de oorkonde worden geschreven. De oorkonde wordt, in hetzelfde blikje van weleer, in de top van vlaggenmast gehesen, terwijl met werkers en ouders het Stichtingslied en het Werkplaatslied wordt gezongen; beide liederen zijn door Kees Boeke geschreven. 

HvdB

Meer berichten