?Streekmuseum Vredegoed is ondergebracht in de gelijknamige boerderij.  [foto Henk van de Bunt]
?Streekmuseum Vredegoed is ondergebracht in de gelijknamige boerderij. [foto Henk van de Bunt]

Expositie over Utrechtse Klompenpaden

Algemeen Natuur & Milieu

Op zaterdag 18 juli om 11.00 uur wordt  in het Streekmuseum Vredegoed in Oud Maarsseveen een expositie geopend over de Utrechtse Klompenpaden. Mede aanleiding tot deze expositie is het verschijnen van het boek '50 Klompenpaden' van de heer Wim Huijser.

De expositie bestaat uit een aantal fraaie foto's over klompenpaden, enkele kunstwerken en een nagebouwd klompenpad. Het geheel geeft een goed beeld wat de wandelaar van klompenpaden mag verwachten. Het Streekmuseum hecht grote waarde aan deze expositie, omdat binnen niet al te lange tijd het klompenpad Tienhoven aangelegd gaat worden. Dit pad zal een prachtige wandelverbinding zijn tussen de Dwarsdijk (Tienhoven) en de Heuvellaan Oud Maarsseveen) en loopt dwars door het slagenlandschap (Middeleeuwse verkavelingspatroon ) van Tienhoven/Oud Maarsseveen.          (Dries van Veen)

Museum
Streekmuseum Vredegoed, geleden aan de Heuvellaan in Oud Maarsseveen heeft een collectie voorwerpen waarmee het agrarisch leven in de kleine dorpen, zoals Tienhoven en Oud Maarsseveen aan het begin van de 20e eeuw wordt uitgebeeld. Ook de verzamelcollectie van de in Maartensdijk bekende Theo Schouten vond er een plekje. Het Museum is geopend op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag.