Logo vierklank.nl
Onder toeziend oog van Ellen Thier krijgt wethouder Hans Mieras de structuurschets aangeboden door Coen Jager.
Onder toeziend oog van Ellen Thier krijgt wethouder Hans Mieras de structuurschets aangeboden door Coen Jager.
Algemeen

Klankbordgroep gaat voor dorps met allure

Klankgroep Centrum Bilthoven gaf op 3 juli in de oude raadzaal van Jagtlust aan belanghebbenden en lokale politici een presentatie over de Structuurschets Bilthoven Centrum Oost. De klankbordgroep heeft op eigen initiatief deze schets opgesteld. Namens het college van B en W woonde wethouder Hans Mieras de bijeenkomst bij.

door Guus Geebel

De klankbordgroep, waarin ondernemers, bewoners en maatschappelijke groeperingen zijn vertegenwoordigd, bestaat bijna acht jaar. De groep heeft zich intensief bemoeid met wat er in en rond het centrum is gebeurd en staat te gebeuren. De klankbordgroep mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en bij besluitvorming gaat dit advies mee naar de raad.

Advies
Voorzitter Coen Jager: 'Eind vorig jaar hebben we het initiatief genomen voor een plan voor een goede afronding van de vernieuwing van het centrum. Dat werd een structuurschets voor een gebied waarvan wij constateren dat er geen plan voor was. Voor het rommelige en deels verloederde gebied tussen de Julianalaan, Koperwieklaan, Sperwerlaan en De Kwinkelier bestaat op dit moment geen ruimtelijke visie.' De structuurschets is een ongevraagd advies. Aan de totstandkoming ervan heeft een aantal deskundigen uit de eigen gemeente op vrijwillige basis meegewerkt. 'De twee belangrijkste stakeholders in het gebied, de gemeente en de nieuwe eigenaar van De Kwinkelier, hebben in het proces geparticipeerd. Ook zijn de overige stakeholders met belangen in het gebied betrokken geweest bij het opstellen van de structuurschets.' Coen Jager ondervond medewerking van de gemeente. Met de eigenaar van De Kwinkelier hebben twee werksessies plaatsgevonden. Daaruit kwam naar voren dat de basis van het plan wordt gedeeld en er belangrijke overeenkomsten zijn.

Uilenpad
Ellen Thier geeft vervolgens een toelichting op de structuurschets. 'Centrum Oost is een integraal onderdeel van het centrumgebied van Bilthoven en bestaat uit meer dan alleen winkels. Het is een dorps gebied maar er moet wel allure worden toegevoegd.' In de schets is een samenhangend pakket van vijf uitgangspunten benoemd. Een compact winkelcentrum met subregionale functie, toevoegen van woningen en maatschappelijke voorzieningen, ruimtelijke structuren door zichtlijnen en veilige verkeersontsluiting, toekomstbestendig door gefaseerde realisatie en het moet realistisch en haalbaar zijn. Een verlengd Uilenpad wordt in de schets de nieuwe verbindingsader tussen winkelgebied Julianalaan en De Kwinkelier. Op het Kwinkelierplein zou een publiekstrekker moeten komen, zoals een versmarkt. De Julianakerk wordt het beeldicoon van centrum oost. De klankbordgroep heeft ook aandacht besteed aan het imago van Bilthoven. Dat is groen, dorps en heeft allure. Kwaliteit en service stellen wat voor. Het centrum straalt duurzaamheid en innovativiteit uit.

College
Wethouder Hans Mieras dankt iedereen die aan de structuurschets heeft meegewerkt. 'Na de ondertunneling ontstaat er een situatie die moeilijker is omdat je met zoveel particuliere partijen te maken hebt. We staan voor een aantal belangrijke keuzes in het centrum.' De wethouder vindt het fijn dat een groep burgers met een frisse blik naar het gebied heeft gekeken en een advies heeft neergelegd. 'Dat helpt ons enorm bij het beoordelen van de plannen die er gaan komen.' Hij is blij dat zoveel deskundigen uit het dorp zelf hebben bijgedragen op een voor de gemeente cruciaal moment. 'Het  sluit voor een overgroot deel aan bij waar wij aan denken.' Hij onderschrijft de visie maar is voorzichtig waar het raakt aan andermans vastgoed.           

Meer berichten