Logo vierklank.nl
De totaal verraste Wilma Dijkstra zegt te hopen dit werk nog lang te kunnen blijven doen.
De totaal verraste Wilma Dijkstra zegt te hopen dit werk nog lang te kunnen blijven doen.
Algemeen

Jarenlange inzet beloond met Chapeaupenning

Toegankelijkheid voor iedereen' staat er op de Chapeaupenning die wethouder Hans Mieras op 30 juni uitreikte aan Wilma Dijkstra. De wethouder had daarvoor een vergadering van de Klankbordgroep Centrum Bilthoven verstoord. Iedereen wist dat dit ging gebeuren, behalve de totaal verraste Wilma Dijkstra.

door Guus Geebel

'Ik ben hier om je in het zonnetje te zetten voor wat je hebt gedaan, voor wat je hebt bereikt en voor wie je bent.' De wethouder somt de vele activiteiten op die Wilma al ruim tien jaar heeft ondernomen voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte en van gebouwen voor iedereen. 'Je organiseert ervaringscursussen voor ambtenaren, politici en architecten door ze met een blinddoek of in een rolstoel te laten ervaren welke hindernissen je in de openbare ruimte kunt tegenkomen.'

Derde lift
Wilma Dijkstraat is lid van de werkgroep Toegankelijkheid van de Wmo Advies Raad. Zij legt contacten met andere belangengroepen als de Fietsersbond, de Ouderenbond en Rover. Bij de herontwikkeling van het station Bilthoven was het resultaat van de pleidooien voor de toegankelijkheid die Wilma gehouden heeft duidelijk zichtbaar. 'Dat was onder andere de perronbegeleiding door Johan, die iedereen in Bilthoven in het hart gesloten heeft, en taxidiensten voor mensen met een beperking', zegt de wethouder. 'Wij hebben geleerd om in de publieke ruimte altijd de toegankelijkheid mee te nemen. Daar profiteert iedereen van. Het is intussen een vanzelfsprekendheid dat je daar naar moet kijken.' Mieras noemt speciaal de derde lift die mede door de inspanningen van Wilma bij het station is gekomen. 'Het maakt het station toegankelijk voor iedereen.'

Opgewekt en gedreven
'Jij hebt de gave om mensen op een andere manier te laten kijken. Dat heeft ook iets magisch.' Mieras noemt een aantal eigenschappen die met die gave te maken hebben. 'Dat is volharding, uithoudingsvermogen en blijven gaan. Dat is ook deskundigheid en professionaliteit en misschien wel het belangrijkste, dat is wie je bent. Opgewekt en gedreven, zonder drammerigheid. In een getuigschrift dat we kregen staat: de manier waarop je werkt is overtuigend, positief, altijd geïllustreerd met praktische voorbeelden en concrete acties, met charme, humor en bij tijd en wijle met de nodige relativering. Dat maakt het buitengewoon. Daarom overhandig ik je met gepaste trots namens het college van burgemeester en wethouders de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt.'

Meer berichten