Logo vierklank.nl
Evelien Ribbens tekende de samenwerkingsovereenkomst namens Mens De Bilt, vervolgens tekenden ook de nieuwe raadsleden Wigle Braaksma, Anneke van der Worp, Klaas-Bastiaan Touwen, John Hulst, Wim Zaal en Yvonne Stoelinga.
Evelien Ribbens tekende de samenwerkingsovereenkomst namens Mens De Bilt, vervolgens tekenden ook de nieuwe raadsleden Wigle Braaksma, Anneke van der Worp, Klaas-Bastiaan Touwen, John Hulst, Wim Zaal en Yvonne Stoelinga.
Algemeen

Samen een mooier Mens maken

Vorige week woensdag hebben Evelien Ribbens, directeur Mens De Bilt, en 6 vrijwilligers de samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad ondertekend. Een mooi moment waardoor vrijwilligers ook een stem krijgen in zaken die binnen Mens vrijwilligers betreffen.

door Marijke Drieenhuizen

Er zijn binnen Mens 250 vrijwilligers actief. Er is voor de raad gezocht naar een vertegenwoordiging vanuit verschillende hoeken en disciplines: wat nog gemist wordt is een vertegenwoordiger uit Maartensdijk. In de samenwerkingsovereenkomst is de doelstelling van de Vrijwilligersraad als volgt benoemd: - De Vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces van de organisatie, daar waar het vrijwilligers betreft.- Iedereen die minimaal een half jaar als vrijwilligers actief is en minimaal een dagdeel per maand aan dit vrijwilligerswerk binnen de organisatie besteedt is verkiesbaar voor de raad.

Spreekbuis
Ingrid Huisman van Mens De Bilt is een half jaar geleden begonnen met het opstarten van de Vrijwilligersraad. Er zijn mensen gevraagd en er is een aantal keren gebrainstormd. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de Vrijwilligersraad officieel van start gegaan. Evelien Ribbens: 'We zijn als organisatie ontzettend blij met de start van de Vrijwilligersraad. Ik ben altijd bereid om te luisteren en een mooier Mens te maken. We hebben gekeken wat voor vrijwilligers we hebben en wat ze doen. Mens wil verbinden en met deze nieuwe raad verbinden we de vrijwilligers aan de organisatie. Voorheen had 't Hoekie ook een Vrijwilligersraad en dat idee is verder uitgewerkt. Ingrid Huisman heeft haar schouders eronder gezet en het leuke is dat de mensen die we gevonden hebben ook gewoon aan de slag willen als vrijwilliger en daarnaast hun werk voor de Vrijwilligersraad doen. Zij zijn nu mijn spreekbuis richting de vele andere vrijwilligers'.

Vragen of ideeën
Daarna ondertekenden alle aanwezigen de samenwerkingsovereenkomst en volgde een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje op het terras van wijkrestaurant Bij de Tijd. Zoals eerder vermeld wordt er nog gezocht naar een vrijwilliger uit Maartensdijk die aan wil schuiven bij deze raad. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ingrid Huisman. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 030-7440595 of via de mail i.huisman@mensdebilt.nl
Vrijwilligers die gelijk al vragen of ideeën hebben voor deze raad kunnen mailen naar Anneke van der Worp: annekevanderworp@gmail.com

Meer berichten