Ridder Ad van Zijl met zijn gezin.
Ridder Ad van Zijl met zijn gezin.

Ad van Zijl geridderd bij afscheid

Algemeen

Onder overweldigende belangstelling nam op 2 juli in Fort Voordorp in Groenekan Ad van Zijl afscheid als directeur-bestuurder van Woonstichting SSW. Hoogtepunt van de bijeenkomst was de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Arjen Gerritsen.

door Guus Geebel

Tijdens het officiële gedeelte sprak de voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer Ron de Haas. Hij prees de gedreven inzet van  Ad van Zijl, vooral voor de huurders van SSW. 'Je laat een prachtige SSW achter. Een financieel gezonde coöperatie. Je gaat nog onderzoek doen naar de gevolgen van de decentralisatie van de zorg en de gevolgen hiervan voor woningen in De Bilt', aldus De Haas.

Kracht van mensen
Marcel Jeths, manager Klant en Maatschappij van SSW, laat in een gevarieerde videopresentatie aan de hand van foto's en filmfragmenten een en ander zien van het werkzame leven van Ad Van Zijl. Hij is te zien met bestuurders en organisaties, maar vooral ook met medewerkers en huurders. Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt in de presentatie duidelijk naar voren. Burgemeester Arjen Gerritsen en Ad van Zijl wisten elkaar altijd heel erg goed te vinden. 'Bij moeilijke sociale kwesties van huurders boden we elkaar als voorman van de woningbouwstichting enerzijds en als burgervader anderzijds hulp. Je bent het gezicht geworden van de sociale volkshuisvesting in de hele gemeente De Bilt. SSW is onder jouw leiding van onschatbare betekenis gebleken voor de ruimtelijke en de sociale ontwikkeling van alle kernen van onze gemeente.'  

Sociaal hart
Gerritsen noemt de verdiensten van Ad van Zijl vooral zijn geloof in de kracht van mensen en zijn vermogen die kracht nuttig te maken. De burgemeester zegt dat SSW erin is geslaagd voorop te lopen in allerlei maatschappelijke vernieuwingen en vindt dat de verdienste van  Ad van Zijl. Hij noemt Het Lichtruim als een blijvende erfenis van zijn opvatting dat ook tegen de stroom in en soms ook zonder dat meteen alle gewenste zekerheden gevonden kunnen worden, een plan nagejaagd kan worden. 'Iedereen prijst je niet alleen om je vindingrijkheid en je kwaliteiten als maatschappelijk ontwikkelaar. Eerst en vooral wijzen mensen op je prettige karakter, je beschikbaarheid, je oplossingsgerichtheid en je sociale hart.'

Onderscheiding
'Het zijn mensen die door hun inzet, door hun persoonlijkheid en door de uitstraling van hun activiteiten een voorbeeld zijn voor anderen. Jouw inzet verdient het om onderscheiden te worden en dat is wat vanmiddag gebeurt. Ik mag u met heel veel genoegen meedelen dat Zijne Majesteit de Koning u ter gelegenheid van uw afscheid als directeur-bestuurder van Woonstichting SSW voor het brede samenstel van uw verdiensten, voor de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder, heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.'

Eer
Ad van Zijl noemt de onderscheiding een hele eer. 'Je ziet achterom en ziet wat je hebt achtergelaten. Duurzame betrokkenheid met onze huurders en oog voor de korte en langere termijn.' Ad van Zijl zegt SSW nooit te hebben gezien als een eendimensionaal bedrijf. 'Zeker zo belangrijk is het werken aan de samenlevingsopbouw waar voor iedereen een plek onder de zon is.' Als bestuurder heeft hij goed luisteren en goed antwoorden altijd van groot belang gevonden. De beeldvorming die rond corporaties is ontstaan betreurt hij. 'Huurders lezen in de krant dat het vermogen bij corporaties toeneemt. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met huurverhogingen en merken ze dat het onderhoudsniveau wordt teruggeschroefd. Het vermogen zit weliswaar in stenen, maar het gaat om de beeldvorming. Daar hebben we veel last van.'

Dankbaar
Van Zijl gaat ook in op de veelheid aan regelgeving waar woningcorporaties mee te maken hebben. 'Regelgeving krijgt daardoor de eigenschap van zelfrijzend bakmeel. Het wordt steeds groter.' Hij dankt de mensen waar hij de afgelopen jaren mee heeft samengewerkt. De onderscheiding vindt hij zeer eervol en hij draagt die met respect. 'Maar je doet het altijd met een team en ik wil deze onderscheiding ook op de mensen van SSW die mij daarbij hebben geholpen laten afstralen. Zijn echtgenote krijgt een bijzonder woord van dank. Ad van Zijl wenst zijn opvolger Jessie van Rooij veel wijsheid toe.

Burgemeester Arjen Gerritsen feliciteert Ad van Zijl met zijn meer dan verdiende onderscheiding.