Logo vierklank.nl
Roeland van Dis vindt dat een hogere citoscore geen reden moet zijn voor heroverweging schooladvies.
Roeland van Dis vindt dat een hogere citoscore geen reden moet zijn voor heroverweging schooladvies.

Post-Citoperiod

'Er zijn nog lessen te leren'

door Veroniek Clerx

Brugklascoördinator Roeland van Dis van 'Het Nieuwe Lyceum' in Bilthoven en Basisschooldirecteur Rob van Maanen van Algemeen Christelijke Basisschool 'Martin Luther King' in Maartensdijk zitten samen in het gemeentelijke overleg tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs (BOVO). De heren bezien de gevolgen van de wetsverandering rond cito en schooladvies in groep 8, van twee kanten. Beiden hebben dit jaar ervaring opgedaan en ieder heeft een advies aan de staatssecretaris.

Vanaf dit jaar is niet meer de cito-uitslag maar het advies van de basisschool (op grond van leerlingvolgsysteem, werkhouding, motivatie) wettelijk leidend voor middelbare scholen. Ouders hebben nog wel de keuze om de uitslag van de citotoets in de brengen op de middelbare school van hun keuze. Tot verleden jaar werd de landelijke citotoets basisonderwijs afgenomen in de maand februari.

Citoverplichting
Rob van Maanen: 'Het was niet verplicht om de toets af te nemen. Dat is het nu wel. Ook nieuw is dat hij in april wordt afgenomen. Met het idee, dat een latere eindtoets een betrouwbaarder beeld zou kunnen opleveren. Het belang van de citoverplichting is trouwens niet meer zo duidelijk. Want het schooladvies is al gegeven voordat de citotoets heeft plaatsgevonden.' Rob van Maanen vreest dat in het vervolg de basisscholen worden vergeleken op grond van de cito-uitslagen. Vergelijkingen met andere scholen gaan dus altijd mank.

Leerlingvolgsysteem
Roeland van Dis: 'De nieuwe wet stelt dat het voortgezet onderwijs zich bij de toelating laat leiden door het advies van de basisschool. En daar zijn wij het ten volle mee eens. Verschillende studies hebben uitgewezen dat het advies van de basisschool een betere voorspeller is dan de cito. Wij merken gelukkig dat de betreffende basisschool het leerlingvolgsysteem ( groep 6, 7 en 8) op de juiste wijze interpreteert en wij het Havo-kind of VWO- kind binnen krijgen dat ons is beloofd'.

Advies
Roeland van Dis, brugklascoördinator Het Nieuwe Lyceum: 'Ik ben er niet blij mee dat de wet voorschrijft, dat een hogere citoscore aanleiding kan zijn tot heroverweging van het schooladvies. Een hoge score die het gevolg kan zijn van veel citotraining. Want dat geeft het risico, dat wij kinderen in de klas krijgen die op de lange duur het niveau toch niet aankunnen. Tweede probleem waar wij tegenaan lopen, is de plaatsingsruimte die de school biedt. Als school moeten wij tijdig onze informatie hebben en kunnen niet wachten tot eind mei om geschikte docenten te vinden. Ook over de verwachte aantallen leerlingen willen we duidelijkheid voor het einde van de meivakantie.'

'De late cito heeft een onverwacht aantal hoge scores opgeleverd, met als gevolg een vijftal leerlingen op de wachtlijst, waar geen plek voor is. De brugklassen van 30 leerlingen zitten al zo goed als vol. Ik heb minimale speling want ik moet rekening houden met een aantal doubleurs. Voor deze kinderen is het natuurlijk heel teleurstellend wanneer ze nergens in Utrecht en regio Zuid- Oost nog een plekje kunnen vinden. Als ik de staatssecretaris zou mogen adviseren, dan zou ik zeggen, stop met het voorrang geven van die hogere citoscore en baseer je uitsluitend op het schooladvies.'

Rob van Maanen, directeur Martin Luther Kingschool, herkent het plaatsingsprobleem dat Van Dis krijgt wanneer de citoscore hoog uitvalt. Ook hij is er voorstander van om uitsluitend het leerlingvolgsysteem te hanteren. Daarnaast heeft hij nog een andere tip voor staatssecretaris Dekker: 'stel een landelijk uniform plaatsingssysteem in'.

Reden? Een aantal kinderen van zijn school gaat volgend jaar naar Het Nieuwe Lyceum. Het HNL maakt deel uit van regio Zuid Oost. In deze regio geldt de regel: basisschool meldt kind aan op middelbare school. Eén en ander wordt digitaal afgestemd tussen alle aangesloten scholen.

'Maar ik heb ook kinderen die naar een school in Hilversum willen. Dat is Noord-Holland en daar geldt de regel dat de ouders de kinderen aanmelden. Kun je voorstellen wat allemaal overhoop wordt gehaald wanneer een kind in Utrecht Zuid-Oost wordt uitgeloot en een plaatsje in Hilversum moet zien te bemachtigen!' 

Meer berichten