Leeskring Verdieping

Algemeen

Voor mensen die behoefte hebben aan gesprekken over de innerlijke aspecten van het leven is er sinds kort een speciale leeskring. Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt stelt de leestafel achter in de zaak daarvoor een keer per maand ter beschikking.

Voor literatuurliefhebbers zijn leeskringen tegenwoordig heel gewoon. Intussen zijn er ook mensen die veel eerder behoefte hebben aan gesprekken met gelijkgestemden over zaken als leven en dood, karma, psychologie, filosofie en esoterie. Zij zoeken niet per se aansluiting bij een organisatie maar staan open voor het delen van inzicht en ervaring om een bredere kijk te krijgen op het leven.

De Leeskring Verdieping is pas kort geleden opgericht. Het soort boeken ligt niet vast. De biografie van Ghandi kan net zo interessant zijn als een boek over kosmologie. De leden kiezen in onderling overleg het te lezen boek. Wie gewoon eens wil komen kijken of het bevalt, kan aansluiten op 10 juli om 17.30 uur. Om 19.30 uur wordt er afgesloten. Voor meer informatie: leeskringverdieping@gmail.com of  tel. 0182 600523.