Een levendige discussie tussen winkeliers, sprekers van de avond en aanwezige raadsleden.
Een levendige discussie tussen winkeliers, sprekers van de avond en aanwezige raadsleden.

Verder in gesprek over winkeltijden

Algemeen

Een groot aantal belangstellenden kwam op 23 juni naar MaCLOUD Gallery in Bilthoven om te luisteren naar voor- en tegenstanders van mogelijkheden tot verruiming van de openingstijden voor winkels in de gemeente De Bilt en om erover mee te praten. De grootste aandacht ging daarbij uit naar de zondagsopenstelling. 

De avond vormde de aftrap van een reeks bijeenkomsten onder de noemer 'Verder in Gesprek', georganiseerd door D66 De Bilt, dit keer in samenwerking met de plaatselijke VVD. Evert ten Kate lichtte de visie van de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) toe en centrum-manager Fons Pennings uit Zeist vertelde over recente ervaringen rondom de zondagsopenstelling daar. Ook kwamen verschillende winkeleigenaren aan het woord. 

Zelf bepalen
Er ontstond een levendige discussie tussen voor- en tegenstanders, de sprekers van de avond en de aanwezige raadsleden. Een aantal inwoners was tegen openstelling van winkels op zondag, waarbij een aantal op religieuze, en anderen op sociale gronden. Diverse inwoners beaamden, dat zij op zondag vaak buiten de gemeente boodschappen doen. 

Ondernemers gaven in meerderheid aan dat zij er voorstander van zijn dat de gemeente aan bedrijven de vrijheid biedt om zelf te bepalen of en wanneer zij hun winkels openen. Jumbo Maartensdijk gaf aan, dat zijn klanten openstelling op zondag niet op prijs zullen stellen, terwijl Plus (in de Leijen) klanten ziet wegvloeien naar Den Dolder en juist graag open wil op zondagen.

Zeist
In Zeist hebben winkeliers samen afspraken gemaakt. Veel supermarkten zijn daar iedere zondag open en de meeste andere winkels één zondag in de maand van 12.00 tot 18.00 uur. Een aantal van de aanwezigen vestigde er aandacht op, dat De Bilt tussen de omliggende gemeenten de enige is waar mogelijkheden tot verruiming van de openingstijden voor winkels nog niet zijn genoemd.           
(Erik de Rie)

!