Logo vierklank.nl
Ben Verwiel geeft een duim aan de gemeentelijke afdeling Beheer en Onderhoud publieke ruimte die meer gedaan heeft dan verwacht in deze financieel lastige tijd.
Ben Verwiel geeft een duim aan de gemeentelijke afdeling Beheer en Onderhoud publieke ruimte die meer gedaan heeft dan verwacht in deze financieel lastige tijd.
Natuur & Milieu

Groen hart in zonnig van Boetzelaerspark geopend

Zaterdag 27 juni ontmoetten bezoekers en De Vrienden van het Van Boetzelaerpark elkaar om te vieren dat het Van Boetzelaerpark een prachtig groen hart heeft gekregen. In een zonovergoten park werd door wethouder Anne Brommersma het 'Parkhuisje' met vlonder en opnieuw ingerichte omgeving 'geopend.

door Henk van de Bunt

In zijn openingswoord vertelde voorzitter Ben Verwiel: 'In november 2013 zijn we in drie sessie met 22 vrienden en medewerkers van de gemeente begonnen met de afbraak van de 'onbestendige groene muur. Alleen het roestige hekwerk daarin kostte enkele van ons zere handen, schaaf en snijwonden en de hulp-biedende sjofel van de gemeente een lekke band en vervolgens een vastloper in de drassige omgeving. Maar we hebben het geklaard. Het doorzicht verraste ons en het oude parkhuisje viel ineens op. Meteen werd door één van de vrienden al geopperd om dit huisje mogelijk te gaan gebruiken als uitvalsbasis voor de koek-en-zopie-activiteit, wanneer je in het park kunt schaatsen'.

Hulp
De plannen voor het opknappen van het huisje werden met hulp van architect Vincent Smulders gemaakt. Financiële steun kwam vanuit het Van Eewijk-fonds, het F.K. Heijnfonds en het Witte Kruis. Met materiële hulp vanuit de gemeente werd uiteindelijk de renovatie van het parkhuisje gerealiseerd. Met overgebleven gelden van Stichting De Bilt 900 werd later ook nog een vlonder bekostigd.

Werken
Ook de Vrienden van het van Boetzelaerspark hebben niet stil gezeten. Zij zagen de kansen en potentie, verwierven fondsen, maar hebben vooral het afgelopen jaar met elkaar ook keihard gewerkt. Vanaf november 2013, toen de Eendenkooi geruimd werd, is 14 keer met elkaar in het park gewerkt. In die tijd hebben meer dan 250 mensen meegewerkt en is er meer dan 700 uur werk geleverd. Verwiel meldt in zijn openingswoord nadrukkelijk de 80 potten koffie en thee die geschonken zijn in die periode, de meer dan 2 meter cake en notenkoek die verorberd is naast vele zakken taaitaai, paaseitjes, stroopwafels, en andere koekjes. Maar ook - en misschien is dat wel het belangrijkste - dat ze elkaar hebben leren kennen, gezellig samengewerkt hebben en met voldoening op de resultaten terugkijken.

Plannen
Het werk is nog lang niet klaar. De inrichting van het huisje moet nog vervolmaakt worden. Het mededelingenbord moet nog verplaatst worden. Maar ook hebben zijn er nog volop nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld over de inrichting van het plantsoen bij de Hessenweg, de aanleg van een voetbalveldje en mogelijkheden voor de aanleg van CO2reducerende paden in het park. De 'Vrienden van' blijven actief en zijn op hun vaste laatste zaterdagen van elke maand steevast aan het werk.

Meer berichten