Logo vierklank.nl
De bouw van 12 woningen Bosrijck, De Leijen Zuid te Bilthoven is in volle gang.
De bouw van 12 woningen Bosrijck, De Leijen Zuid te Bilthoven is in volle gang.
Politiek

11-1 voor gemeente

In juni 2014 is het bestemmingsplan De Leijen Zuid vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingediend. Op basis van de tussenuitspraak van de Raad van State moet het plan op één onderdeel nader gemotiveerd worden. De Raad van State stelt de gemeente in de gelegenheid om dit nu te doen.

Met het bestemmingsplan De Leijen Zuid wordt de ontwikkeling van een complex met een maatschappelijke functie met woon-zorgeenheden, 10 wooneenheden en 12 koopwoningen naast het J.J.P. Oudkwartier in Bilthoven mogelijk gemaakt. De bouw van de 12 woningen is gestart en kan ook doorgang vinden. De vergunning voor de woningen is verleend en onherroepelijk.

Eén
Het ingediende beroep ging in op twaalf punten. Op elf punten is de gemeente in het gelijk gesteld. Op één punt is naar mening van de Raad van State de motivering nog onvoldoende onderbouwd. Het gaat dan om het aantonen van een regionale behoefte aan de woningen die gebouwd worden, zodat vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar aansluiten. Het bestemmingsplan is wel van kracht. De gemeente gaat de motivering aanvullen. Naar verwachting wordt dit begin oktober gepubliceerd. Als de Raad van State een positieve einduitspraak doet, is het plan onherroepelijk.

Meer berichten