Logo vierklank.nl

Bepaal je WOZ

Huiseigenaren in De Bilt kunnen deelnemen aan 'Mijn WOZ' en krijgen de mogelijkheid de objectgegevens van de eigen woning te controleren en waar nodig aan te passen. Aan de hand van de objectgegevens wordt de WOZ-waarde vastgesteld. Eigenaren hebben daarmee meer inzicht in de wijze waarop de waarde tot stand komt en kunnen gegevens actualiseren. De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften daardoor af zal nemen.

In de periode van 20 juni tot en met 1 augustus 2015 krijgen 13.000 huiseigenaren in de gemeente De Bilt de mogelijkheid om vooraf de gegevens van hun woning te bekijken, te wijzigen en/of aan te vullen. De BghU voert 'Mijn WOZ' uit in opdracht van de gemeente De Bilt en wil woningeigenaren meer betrekken bij de totstandkoming van de WOZ-waarde van hun woning. Vanaf februari 2016 ontvangen huiseigenaren hun belastingaanslag en de vastgestelde WOZ-waarde van hun woning.

Mijn WOZ
Mijn WOZ is een faciliteit waarmee eigenaren van een woning via een web-applicatie inzage hebben in de objectkenmerken van hun woning. Objectkenmerken die van belang zijn bij de jaarlijkse waardebepaling van de woning in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Wanneer bepaalde kenmerken niet juist zijn weergegeven (bijv. oppervlakte, bouwjaar of staat van onderhoud), kan de woningeigenaar dit hier melden. Zo heeft de taxateur de juiste gegevens beschikbaar om de uiteindelijke WOZ-waarde van de woning te bepalen. Dit maakt het mogelijk een formele en dure bezwaarprocedure te vervangen door een informele en goedkopere melding.

Ervaring
De BghU heeft in 2014 een proef 'Mijn WOZ' uitgevoerd in de Utrechtse wijken Lunetten en Hoograven. Op basis van de evaluatie van die proef is besloten om hieraan vervolg te geven, te starten met de gemeente De Bilt. Wethouder Hans Mieras (Financiën): 'Veel mensen vragen zich af hoe de gemeente de WOZ-waarde van hun huis bepaalt. Met 'Mijn WOZ' krijgen ze hier meer inzicht in en kunnen ze vooraf hun gegevens controleren en waar nodig aanpassen aan de werkelijke situatie. Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant geeft het meer helderheid voor woningeigenaren en aan de andere kant blijkt uit de proef in Utrecht dat het aantal ingediende bezwaarschriften is gedaald'.

Meer berichten