Leerlingen programmeren de LEGO robots.
Leerlingen programmeren de LEGO robots.

Robots programmeren op school daverend succes

Algemeen

Dankzij de inspanningen van enkele ouders kregen de kinderen van de groepen 3 tot 8 van de Montessorischool de gelegenheid om kennis te maken met de eerste beginselen van het programmeren van robots.

In een reeks van drie vrijdagen kregen de kinderen na schooltijd les in het besturen van een lego-robot. Al gauw vulde de aula zich met kinderen, die achter hun kleine robots aanliepen die wél of juist helemaal niet deden wat ze was opgedragen.

Het programma begon met 'programmeren is proberen'. De tweede keer was het thema: 'programmeren is voorspellen'. De derde middag op 19 juni kreeg als thema: 'Laat zien wat je kunt'. De kinderen lieten zien wat ze inmiddels geleerd hadden. Ze programmeerden verschillende robotmodellen (variërend van een Olifant, tot een Dans-robot of een Robot-racewagen).

Inspirerend
Natascha van den Hurk, directeur van de Montessorischool: 'Het is  inspirerend dat ouders op deze manier hun eigen passie in hun werk delen met de kinderen op school. Programmeren maakt deel uit van veel beroepen en activiteiten. Er is een grote kans dat veel kinderen hier in hun latere leven mee te maken krijgen. We vinden het daarom belangrijk hen er al jong kennis mee te laten maken. Eerder was er bijvoorbeeld ook al een dag georganiseerd over omgaan met geld door een ouder, die daar weer veel van wist.

Er waren 20 plaatsen voor het programmeren maar die waren al snel vergeven. Enkele kinderen moesten helaas op de wachtlijst worden gezet. Mede op basis van de ervaringen met deze eerste naschoolse cursus zal worden bekeken hoe de programmeeractiviteiten de komende jaren op school worden vormgegeven.
(Xander Cladder MWO)

Gijs (7 jaar) en Berend (6 jaar) leren samen programmeren.
!