Logo vierklank.nl
Sportstichting Samen Verder pleit voor een warm-water-bad.
Sportstichting Samen Verder pleit voor een warm-water-bad.

Voortbestaan Sportstichting op losse schroeven

Voor de tweede keer hield bestuursvoorzitter Hugo van Usen van Sportstichting Samen Verder (SSVB) een emotioneel pleidooi bij de raadsvergadering op het gemeentehuis in De Bilt.

'De voorgenomen keuze van de raad met betrekking tot de vernieuwing van zwembad Brandenburg gaat geheel voorbij het onderzoeksrapport van Stichting Water. Een stichting, die zich uitgebreid heeft verdiept in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een nieuw zwembad, de extra faciliteiten, die zo'n zwembad nodig heeft en een gewogen financiële onderbouwing heeft gemaakt', meldt Van Usen.

Een plan waarin kortgezegd meer geboden wordt voor minder geld. Een plan, dat voor SSVB en meer gebruikers van het zwembad veruit het beste plan is dat tot nog toe is gepresenteerd, een plan waarbij mensen met een verstandelijke beperking op zaterdag kunnen blijven zwemmen. 'Kunnen blijven bewegen. Onderdeel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij', zijn uitspraken die Van Usen op de raadsvergadering van 11 juni heeft gedaan. Een emotioneel appel waarin ook aandacht werd gevraagd voor belangen als de waterpolovereniging waarin teams uit de hele club op het hoogste niveau spelen. Een club die als eerste voor de gemeente een Europacup binnenhaalde, maar ook een zwembad met doelgroepen als zwemles voor kinderen waarbij de kleinste groep afhankelijk is van een bad met warmer water, een faciliteit die niet door de gemeente is meegenomen in het plan voor het zwembad.

Besluit
Op 25 juni wordt de raad geacht een besluit te nemen over het zwembad. Feitelijk stemt men dan voor of tegen het zwembadplan van het college. Een keuze voor bijvoorbeeld het plan van stichting Water is dan niet meer mogelijk. Vanuit de PVDA is Krischan Hagedoorn voornemens om een motie in te dienen bij het vaststellen van de agenda. Deze motie laat de raad het besluit over het voorstel uitstellen en stuurt het College opnieuw terug naar de overlegtafel met Stichting Water, BSF, SSVB etc. met de opdracht om samen te proberen eruit te komen. SSVB ondersteunt deze motie, een ultieme poging om te proberen het raadsbesluit te voorkomen. Wanneer niet voor de motie van Hagedoorn wordt gestemd, is de kans groot dat het huidige plan voor zwembad Brandenburg door een meerderheid van de raad wordt aangenomen.

Wanneer de gemeente stoïcijns vasthoudt aan het huidige plan voor het vernieuwen van zwembad Brandenburg is het bestuur van SSVB genoodzaakt haar voortbestaan te overwegen; een stichting, welke al sinds 1989 wekelijkse activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijk beperking. Naar de mening van Van Usen: 'Een beschamende bezuiniging'.   (Patrick van Amerongen)

Meer berichten