Logo vierklank.nl
Cor Lam naast Remke Voorn bij de overhandiging van het eerste exemplaar.
Cor Lam naast Remke Voorn bij de overhandiging van het eerste exemplaar.
Algemeen

Over Groenhorst Maartensdijk

Meer dan 50 jaar heeft hij doorgebracht binnen het Landbouwonderwijs. Eerst als leerling op de toen nog lagere landbouwschool. Na de RMLS in Utrecht en de CHLS in Dronten kwam hij als leraar terug op z'n oude school in Maartensdijk. Generaties heeft hij daar les mogen geven. Lievelings- en hoofdvak was al die jaren 'Dier'.

door Henk van de Bunt

Cor Lam begon als leraar veehouderij op de landbouwschool en maakte de ommezwaai mee naar voornamelijk docent dierverzorging op het VMBO. Die meer dan 40 jaar voor de klas heeft hij met plezier gedaan. Met de lessen als kapstok begeleidde hij de jeugd (in hun worsteling soms) richting volwassenheid. Alle mogelijke types passeerden in die jaren de revue. Juist die verschillen in persoonlijkheden, achtergronden en mogelijkheden maakten het vak van leraar voor hem zo boeiend. Cor: Hoe grotere 'boef', hoe mooier de uitdaging!' Als terugblik op die jaren heeft Cor Lam zijn belevenissen en herinneringen geboekstaafd. Lam: 'onvolledig als encyclopedie van 'Maartensdijk', maar wel vol met zijn herinneringen aan allerlei belevenissen uit die schooltijd'.

Uitreiking
Remke Voorn, één van de beschreven leerlingen, die Lam door de jaren heen heeft gevolgd, kreeg het eerste exemplaar deze week overhandigd door Cor. De hele regio zit vol oud leerlingen, welke hij regelmatig ziet en spreekt, maar juist met Remke wil hij nog eens aangeven dat zijn werk altijd in het teken heeft gestaan van z'n maatjes (leerlingen) helpen en proberen vooruit te brengen en zeker niet in de eerste plaats met lesjes en cijfers. Cor Lam tenslotte: 'Ik heb het boekje juist aan Remke overhandigd om aan te geven, dat zeker niet alle leerlingen in de groene sector zitten, wij elkaar na z'n schooltijd regelmatig ontmoeten en omdat hij na een moeilijker schooltijd dan gemiddeld, toch moedig z'n toekomst is ingestapt. Een 'boer' zou meer voor de hand liggen maar, zij die hem kenden en nog kennen, zijn blij met deze aandacht en ervaring voor hem. Sinds een aantal jaren woont Remke nu volledig rolstoel-gebonden in De Beukenhof in Loosdrecht. Maar Remke is niet zielig, wil niet zielig zijn maar verdient, meer dan veel anderen, een duw in de rug als een soort opkikker'. Het boekje is vanaf nu te koop bij Bruna in Loosdrecht en Primera in Maartensdijk. 

Meer berichten