Logo vierklank.nl

Gemeente laat panoramafoto's maken

Deze en de volgende maand maakt een bedrijf in opdracht van de gemeente De Bilt 360-gradenpanoramafoto's van de openbare ruimte. De gemeente gebruikt deze foto's voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Deze foto's worden jaarlijks gemaakt. De panoramafoto's worden met speciaal uitgeruste voertuigen gemaakt door CycloMedia. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. Binnen de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, stelt het bedrijf de opnamen uitsluitend onder stringente voorwaarden ter beschikking aan publieke of private organisaties.

Meer berichten