Op zaterdag 6 september 2014 verrichtte wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel de officieuze opening al door het overhandigen van gebruikersmateriaal aan Imke van de Graaf. [foto Henk van de Bunt]
Op zaterdag 6 september 2014 verrichtte wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel de officieuze opening al door het overhandigen van gebruikersmateriaal aan Imke van de Graaf. [foto Henk van de Bunt]

Bewoners van de Leijen trots op nieuwe speelplaats

Algemeen

Zaterdag 6 juni uur wordt de speelplaats in de De Leijen om 15.00 uur officieel in gebruik genomen. Het is een schoolvoorbeeld van een burgerinitiatief. Een triest aandoend speelplaatsje achter de Geertgen tot St. Janslaan, Justus van Gentlaan en Rogier van der Weijdenlaan is, zoals de wijkraad schrijft, omgetoverd tot een speelparadijs.

door Rob Klaassen

Het zijn dus de bewoners zelf die hiertoe het initiatief hebben genomen. De trekker van het project, Imke van de Graaf, nam in oktober 2012 het initiatief om te proberen om van een sterk verwaarloosd voormalig speelpleintje weer een totaal gerenoveerd nieuw speelplein te maken. Het was haar al jarenlang een doorn in het oog dat pal achter haar huis een verpauperd stuk grond lag dat ooit een speelplein was geweest. Het speelplein is verdwenen toen er allerlei veiligheidseisen aan speelplaatsen en speelwerktuigen werden gesteld. Het speelpleintje voldeed niet aan die nieuwe eisen en de speeltoestellen moesten worden verwijderd. Door geldgebrek werd het nooit meer opgebouwd. Verloedering was het gevolg.

Ontstaan
Na wat met haar buren te hebben gesproken werd het Imke duidelijk dat ook anderen zich ergerden aan deze verpaupering van hun buurt. Ook de medebuurtbewoners wilden graag dat er weer een totaal gerenoveerde speelplaats zouden komen. Zij heeft daarom in mei 2013 een enquête in de buurt uitgezet met dezelfde vraag. Er werd tevens bij gevraagd of men er iets voor zou voelen om hierbij ook zelf de handen wat uit de mouwen te steken. Het resultaat was dat er behoefte was om het plein meer recreatiewaarde te geven.

De bewoners hebben samen met een vertegenwoordiger van de Wijkraad vervolgens in een aantal bijeenkomsten een plan bedacht voor de herinrichting van het plein. Daarna mochten de kinderen stemmen over welke speeltoestellen ze wilden hebben. Ook werden de planten die in de belevingstuin moesten komen en nieuw aan te leggen struiken in de plannen opgenomen.

Geld voor de plannen
Toen iedereen het over het plan eens was, brak voor Imke een volgende fase aan. Hoe nu verder? 'Na o.a. advies van de wijkraad De Leijen kwam ik bij de gemeente terecht. Ik had bij de gemeente een prima contact met Albert Noorlander. De gemeente bleek in beginsel bereid om samen met ons dit plein te gaan aanpakken. Voorwaarde was wel, dat wij als bewoners ook zelf het nodige gingen doen en zelf een deel van de financiering voor onze rekening zouden nemen. De gemeente was bereid de toestellen op het plein te betalen, maar dan moesten wij zelf wel de rest zien op te hoesten. In ons plan wilden we een verkeersroute en een hinkelbaan op het plein schilderen, een belevingstuin aanleggen met o.a. aardbeien, bessen en vlinderstruiken. Ook moesten er natuurpaden komen met stompen van omgezaagde bomen. Voor dit alles was geld nodig. Ik vond dat eigenlijk de meest lastige klus. Hoe kom je aan geld? We hebben uiteindelijk geld kunnen krijgen van de Wijkraad, de SSW en een subsidie van Jantje Beton. Met dit geld en de inbreng van de eigen mensen hebben we het project in twee jaar voor elkaar kunnen boksen'.

Feest voor iedereen
'Vorig jaar hebben we dank zij de gemeente al de eerste speeltoestellen kunnen plaatsen waarbij wethouder Jolanda van Hulst aanwezig was. Nu zijn we zover, alle speeltoestellen zijn geplaatst, straatschilderingen zijn af, natuurpaden aangelegd, struiken en heesters geplant, belevingstuin aangelegd. Dank zij de inzet en financiering van velen, maar vooral ook dank zij de gemeente, is dit alles voor elkaar gekomen. Op zaterdag 6 juni houden we 15.00 tot 17.00 uur een buurtfeest op ons totaal vernieuwde speelplein. We zijn als buurt trots dat we dit met z'n allen zo voor elkaar hebben weten te krijgen. Een echt burgerinitiatief'.

Bijzonder
Het is wel heel bijzonder dat de initiatiefneemster, Imke van de Graaf, die het allemaal zo goed voor elkaar heeft gekregen zelf thans niet meer aan het plein woont. Ze woont sedert een paar maanden een paar straten verder, maar ze belooft nog wel nauw betrokken te blijven bij het wel en wee van het plein.

Overzicht van het nieuw ingerichte plein.