Taizéviering in de Centrumkerk in Bilthoven

zondag 26 maart 2023 19:30 t/m 20:30

Op zondag 26 maart as. om 19.30 uur is er een Taizéviering in de Centrumkerk in Bilthoven, adres Julianalaan 42. De Taizévieringen  worden gehouden in de sfeer van het Franse klooster in Taizé. Het is een meditatieve viering, er wordt gezongen in verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn. Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van Els Firet. Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met een instrument is van harte welkom. We oefenen voorafgaand aan de viering om 18.15 uur. Als u interesse heeft en van tevoren de muziek wilt krijgen, dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Martien Zigterman: martien@zigterman.com

Na afloop is er koffie of thee voor de liefhebbers.

De laatste viering van dit seizoen is op zondag 30 april 2023 om 19.30 uur.