Logo vierklank.nl
  • Alles

Taizéviering in de Centrumkerk

zondag 29 mei 19:30 t/m 20:30 uur

Op zondag 29 mei as. om 19.30 uur is er een Taizéviering in de Centrumkerk in Bilthoven, adres Julianalaan 42. Het is de laatste viering van dit seizoen, de volgende viering is op zondag 25 september.

De Taizévieringen  worden gehouden in de sfeer van het Franse klooster in Taizé. Het is een meditatieve viering, er wordt gezongen in verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn.

 Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van Els Firet. Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met een instrument is van harte welkom. We oefenen voorafgaand aan de viering om 18.30 uur.
deel deze activiteit