Logo vierklank.nl
  • Alles
  • (6)
    Evenement

Zoom workshop Brus Bewust

woensdag 28 oktober 20:00 t/m 22:00 uur

Een interactieve avond voor ouders van brussen. Een brus is een broer of zus van een zorgintensief kind. In zorgintensieve gezinnen zijn tijd en energie enorm kostbaar doordat er in de zorg voor het kind met de aandoening of stoornis zo veel moet. Voor meer informatie en aanmelden zie de website: debilt@ouderslokaal.nl


deel deze activiteit