Logo vierklank.nl
  • Alles
  • (9)
    Evenement

universele eredienst Soefibeweging

zondag 24 november 11:00 t/m 12:00 uur

op zondag 24 november organiseert de Soefi Beweging een universele eredienst met als thema: “Overgave” Plaats: Huize Het Oosten, aanvang 11.00. Het soefisme eert de mystieke kern van alle religies als inspiratiebron en zoekt naar het ervaren van de bezieling in onszelf en in anderen. Leven met aandacht voor de gewone handelingen van alledag, waarmee je schoonheid, liefde en harmonie aan het leven kunt toevoegen. Soefi’s laten zich daarbij inspireren door muziek, poëzie en dans.

In deze dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. We laten de grote wereldreligies oplichten door voor elk een kaars aan te steken en een tekst te lezen. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Na afloop drinken we met elkaar thee of koffie.

 


deel deze activiteit