Logo vierklank.nl
  • Alles
  • (82)
    Evenement

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

dinsdag 12 februari 19:30 t/m 21:30 uur

De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt vergadert op dinsdag 12 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Deze vergadering is openbaar. Zie voor meer informatie over het werk van de adviesraad op www.asddebilt.nl

Indien u belangstelling heeft om deze vergadering bij te wonen dan verzoeken we u om dit per email kenbaar te maken aan de secretaris op: info@asddebilt.nl  waarna we u een agenda voor deze vergadering zullen sturen.


deel deze activiteit