Logo vierklank.nl
  • Alles
  • (67)
    Evenement

Verkeersveiligheid in Westbroek

donderdag 14 september 20:00 uur

Afgelopen 29 mei was er in Westbroek een dorpsbijeenkomst over de verkeersveiligheid in Westbroek. Om iedereen in Westbroek bij een op te stellen advies te betrekken, organiseert de daarop betrekking hebbende werkgroep een inloopbijeenkomst op donderdag 14 september om 20.00 uur in het Dorpshuis van Westbroek om te informeren en reacties te ontvangen.