Logo vierklank.nl
  • Alles
  • (82)
    Evenement

Denk mee met de VVD over gemeente De Bilt

woensdag 13 september 20:00 t/m 22:00 uur


VVD De Bilt wil graag weten wat u wilt met onze gemeente en nodigt u uit voor deelname aan de thema-avond op woensdag 13 september.

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma van VVD De Bilt zijn gestart. VVD De Bilt wil daarvoor graag zoveel mogelijk input ophalen bij de inwoners van de Bilt, bij VVD leden én kiezers. De afgelopen jaren hielden we daarom bijeenkomsten in verschillende kernen en bij verschillende organisaties in gemeente De Bilt om te praten met inwoners en ondernemers. En natuurlijk onderhield onze fractie contact met inwoners en ondernemers. De vraag die we nu stellen is: Wat vindt u belangrijke ontwikkelingen en wat zou u graag willen dat de komende jaren gerealiseerd gaat worden in onze gemeente?

Woensdag 13 september: 

Thema-avond over Veiligheid, Zorg, Financiën en de Kernen

Dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading

Programma:

19.30 Inloop met een kopje koffie

20.00 Start 1e ronde

21.00 Start 2e ronde

22.00 Afsluiting met een drankje

Aanmelding: Gewoon inlopen mag, graag zelfs. Maar u kunt zich aanmelden voor de thema-avonden, of ideeën aanleveren bij secretaris@vvd-debilt.nl.

Voor een uitgebreide toelichting op de thema's, zie www.vvd-debilt.nl